مقالات

مقالات

مقاله ۱
موضوع: طبقه بندی انواع تابلو برق و معرفی تجهیزات اصلی آن
تعداد صفحه: ۴۷
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که اطلاعات کلی در خصوص تابلو و تجهیزات مهم آن دارند، ولی تمایل به تکمیل و طبقه بندی اطلاعات قبلی دارند.

مقاله ۲
موضوع: رنگ بندی سیم ها
تعداد صفحه: ۲
میزان پیچیدگی: ساده
مخاطب: کسانی که می خواهند استاندارد رنگ بندی سیم ها را بدانند.

مقاله ۳
موضوع: آشنایی با نحوه تولید تابلو های برق صنعتی و تجهیزات تابلو برق
تعداد صفحه: ۱۳
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که در خصوص نحوه تولید تابلو برق نیاز به تکمیل اطلاعات دارند یا قصد آشنایی بیشتر و علمی تر با تجهیزات تابلو برق داشته باشند.

مقاله ۴
موضوع:مقدمه ای بر کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف
تعداد صفحه: ۲
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که در خصوص نوع استفاده انواع کلید های اتوماتیک، شامل کلید مینیاتوری، کلید حافظ کلید، کلید حافظ جان، کلید هوایی، … می خواهند اطلاعات کسب کنند.

مقاله ۵
موضوع: تابلو برق، نحوه ساخت، و اجزای تشکلیل دهنده آن
تعداد صفحه: ۹
میزان پیچیدگی: ساده
مخاطب: کسانی که می خواهند به زبان ساده در خصوص تعریف و انواع تابلو برق، نحوه و مراحل تولید تابلو برق، و تجهیزات تشکیل دهنده تابلو و عملکرد هر کدام اطلاعاتی جامع و مختصر کسب کنند.

مقاله ۶
موضوع: بررسی دو پارامتر مهم و تاثیرگذار بر عملکرد تابلوها و سوئیچگیرها
تعداد صفحه: ۱
میزان پیچیدگی: پیشرفته
مخاطب: کسانی که می خواهند نقش دو پارامتر دمای محیط و ارتفاع از سطح دریا را به صورت کمی بدانند.

مقاله ۷
موضوع: طرح کنترل کیفی جامع تابلو های برق
تعداد صفحه: ۳۲
میزان پیچیدگی: پیشرفته
مخاطب: کسانی که می خواهند استاندارد شرکت توانیر در خصوص کنترل کیفیت تابلو های فشار ضعیف و متوسط را بدانند.

مقاله ۸
موضوع: استاندارد ملی ایران در خصوص تابلو های برق فشار متوسط و ضعیف (استاندارد شماره ۵۸۲۰)
تعداد صفحه: ۸۸
میزان پیچیدگی: پیشرفته
مخاطب: کسانی که می خواهند متن کامل استاندارد ملی ایران (شماره ۵۸۲۰) در خصوص کنترل کیفیت تابلو های فشار ضعیف و متوسط را بدانند.

مقاله ۹
موضوع: آشنایی با شبکه توزیع برق
تعداد صفحه: ۲
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که می خواهند با انواع شبکه توزیع برق آشنایی اولیه پیدا کنند.

مقاله ۱۰
موضوع: استانداردهای سیم کشی ساختمان
تعداد صفحه: ۵
میزان پیچیدگی: ساده
مخاطب: کسانی که می خواهند در خصوص مقررات ملی ساختمان در خصوص سیم کشی ساختمان ها اطلاعات کسب کنند

مقاله ۱۱
موضوع: استاندارد و آئین نامه سیم کشی ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی (مرکز تحفیفات نیرو)
تعداد صفحه: ۱۵۲
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که می خواهند در خصوص استاندارد و آئین نامه سیم کشی ساختمان های مسکونی، تجاری، و صنعتی اطلاعات کسب کنند

مقاله ۱۲
موضوع: شناخت انواع کابل
تعداد صفحه: ۵
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که می خواهند در خصوص انواع طبقه بندی کابل ها اطلاعات کسب کنند

مقاله ۱۳
موضوع: تکنولوژی ساخت محصولات حرارت جمع شونده (Heat-Shrinkable) (روکش حرارتی و سایر ملزومات حرارتی)
تعداد صفحه: ۵
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که می خواهند در خصوص تکنولوژی کلی تولید روکش حرارتی و سایر محصولات حرارت-جمع شونده اطلاعات کسب کنند.

سبد خرید