سبد خرید
سبد خرید خالی است.

جمع کل :

مشاهده سبد خرید

مقالات

حق مولف

بیشتر مقالات مندرج در این صفحه، از منابع دیگر گرد آوری شده است. با توجه به این موضوع، اجازه کتبی یا شفاهی منبع اصلی قبل از باز-نشر اخذ شده، هیچ گونه دخل و تصرف در متون صورت نگرفته، و همچنین نام منبع در ابتدا و پایان مقاله ذکر شده است. با تشکر از کلیه عزیران از به اشتراک گذاری مقالات!

مقاله ۱
موضوع: طبقه بندی انواع تابلو برق و معرفی تجهیزات اصلی آن
تعداد صفحه: ۴۷
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که اطلاعات کلی در خصوص تابلو و تجهیزات مهم آن دارند، ولی تمایل به تکمیل و طبقه بندی اطلاعات قبلی دارند.

مقاله ۲
موضوع: رنگ بندی سیم ها
تعداد صفحه: ۲
میزان پیچیدگی: ساده
مخاطب: کسانی که می خواهند استاندارد رنگ بندی سیم ها را بدانند.

مقاله ۳
موضوع: آشنایی با نحوه تولید تابلو های برق صنعتی و تجهیزات تابلو برق
تعداد صفحه: ۱۳
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که در خصوص نحوه تولید تابلو برق نیاز به تکمیل اطلاعات دارند یا قصد آشنایی بیشتر و علمی تر با تجهیزات تابلو برق داشته باشند.

مقاله ۴
موضوع:مقدمه ای بر کلیدهای اتوماتیک فشار ضعیف
تعداد صفحه: ۲
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که در خصوص نوع استفاده انواع کلید های اتوماتیک، شامل کلید مینیاتوری، کلید حافظ کلید، کلید حافظ جان، کلید هوایی، … می خواهند اطلاعات کسب کنند.

مقاله ۵
موضوع: تابلو برق، نحوه ساخت، و اجزای تشکلیل دهنده آن
تعداد صفحه: ۹
میزان پیچیدگی: ساده
مخاطب: کسانی که می خواهند به زبان ساده در خصوص تعریف و انواع تابلو برق، نحوه و مراحل تولید تابلو برق، و تجهیزات تشکیل دهنده تابلو و عملکرد هر کدام اطلاعاتی جامع و مختصر کسب کنند.

مقاله 6
موضوع: طرح کنترل کیفی جامع تابلو های برق
تعداد صفحه: ۳۲
میزان پیچیدگی: پیشرفته
مخاطب: کسانی که می خواهند استاندارد شرکت توانیر در خصوص کنترل کیفیت تابلو های فشار ضعیف و متوسط را بدانند.

مقاله 7
موضوع: استاندارد ملی ایران در خصوص تابلو های برق فشار متوسط و ضعیف (استاندارد شماره ۵۸۲۰)
تعداد صفحه: ۸۸
میزان پیچیدگی: پیشرفته
مخاطب: کسانی که می خواهند متن کامل استاندارد ملی ایران (شماره ۵۸۲۰) در خصوص کنترل کیفیت تابلو های فشار ضعیف و متوسط را بدانند.

مقاله 8
موضوع: آشنایی با شبکه توزیع برق
تعداد صفحه: ۲
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که می خواهند با انواع شبکه توزیع برق آشنایی اولیه پیدا کنند.

مقاله 9
موضوع: استانداردهای سیم کشی ساختمان
تعداد صفحه: ۵
میزان پیچیدگی: ساده
مخاطب: کسانی که می خواهند در خصوص مقررات ملی ساختمان در خصوص سیم کشی ساختمان ها اطلاعات کسب کنند

مقاله 10
موضوع: استاندارد و آئین نامه سیم کشی ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی (مرکز تحفیفات نیرو)
تعداد صفحه: ۱۵۲
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که می خواهند در خصوص استاندارد و آئین نامه سیم کشی ساختمان های مسکونی، تجاری، و صنعتی اطلاعات کسب کنند

مقاله 11
موضوع: شناخت انواع کابل
تعداد صفحه: ۵
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که می خواهند در خصوص انواع طبقه بندی کابل ها اطلاعات کسب کنند

مقاله 12
موضوع: تکنولوژی ساخت محصولات حرارت جمع شونده (Heat-Shrinkable) (روکش حرارتی و سایر ملزومات حرارتی)
تعداد صفحه: ۵
میزان پیچیدگی: متوسط
مخاطب: کسانی که می خواهند در خصوص تکنولوژی کلی تولید روکش حرارتی و سایر محصولات حرارت-جمع شونده اطلاعات کسب کنند.