سبد خرید
سبد خرید خالی است.

جمع کل : ریال

مشاهده سبد خرید

لیست قیمت و موجودی

نام کالا کد کالا فی (ریال) موجودی مشاهده

DPT چسب برق پی وی سی

رنگ چسب برق: مشکی

DPT-W19L1000-BK192,000 ریال

DPT چسب برق پی وی سی

رنگ چسب برق: قرمز

DPT-W19L1000-RD204,000 ریال

DPT چسب برق پی وی سی

رنگ چسب برق: آبی

DPT-W19L1000-BE204,000 ریال

DPT چسب برق پی وی سی

رنگ چسب برق: زرد

DPT-W19L1000-YW204,000 ریال

DPT چسب برق پی وی سی

رنگ چسب برق: سبز

DPT-W19L1000-GN204,000 ریال

DPT چسب برق پی وی سی

رنگ چسب برق: سفید

DPT-W19L1000-WE204,000 ریال

DPT چسب برق پی وی سی

رنگ چسب برق: ارت

DPT-W19L1000-GY228,000 ریال

DRT نوارآپارات کابل

عرض نوار آپارات: 19 میلیمتر

DRT-V01-W19L075660,000 ریال

DRT نوارآپارات کابل

عرض نوار آپارات: 40 میلیمتر

DRT-V01-W40L0751,500,000 ریال

DRT نوارآپارات کابل

عرض نوار آپارات: 50 میلیمتر

DRT-V01-W50L0751,800,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 6 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: مس

DTH01-1006-C300,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 10 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: مس

DTH01-1010-C360,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: مس

DTH01-1016-C420,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: آلومینیوم

DTH01-1016-A300,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: بی متال (مس/آلومینیوم)

DTH01-1016-B1,140,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 25 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: مس

DTH01-1025-C540,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 25 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: آلومینیوم

DTH01-1025-A420,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 25 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: بی متال (مس/آلومینیوم)

DTH01-1025-B1,200,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 35 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: مس

DTH01-1035-C720,000 ریال

DTH01 سركابل حرارتي فشار ضعیف

تعداد رشته و سایز کابل مورد مفصل بندی: کابل تک رشته با سطح مقطع 35 میلیمتر مربع

جنس کابلشو: آلومینیوم

DTH01-1035-A420,000 ریال