دیتابیس محصولات

# کد کالا حسابگر کد کالا ووکامرس نام کالا ووکامرس تصویر فی (ریال) موجودی
0 1100058 - تست - ناموجود
1 1100058 - شماره سیم باز (فشاری) (CM) 1,375,000 ناموجود
2 1100058 - روکش حرارتی چسبدار با نسبت جمع شوندگی ۵:۱ (D5TF) 154,000 ناموجود
3 1100058 - حروف و شماره سیم بسته (EC) 440,000 ناموجود
4 1100058 - واشر آب بندی گلند پلاستیکی 11,000 ناموجود
5 1110820 LCL500 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 500 میلیمتر مربع (LCL500) ناموجود
6 1110660 LC500 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 500 میلیمتر مربع (LC500) 5,160,000 ناموجود
7 1110240 CC500 رابط (موف) مسی سایز 500 میلیمتر مربع (CC500) 2,377,900 ناموجود
8 1100058 - کانکتور رابط پرسی حرارتي (BVH) 27,500 ناموجود
9 1100058 - كانكتور ضامن دار (FPT) 49,500 موجود
10 1100058 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 45 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP045GY) 1,375,000 موجود
11 2010372 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 15 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP015GY) 275,000 موجود
12 2010197 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 5.5 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP005.5GY) 93,500 ناموجود
13 2010172 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 4.5 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP004.5GY) 82,500 ناموجود
14 2010139 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 3.5 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP003.5GY) 66,000 ناموجود
15 2010089 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 2.5 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP002.5GY) 44,000 ناموجود
16 2010064 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 2 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP002GY) 35,750 موجود
17 2010039 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 1.5 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP001.5GY) 26,400 ناموجود
18 2010001 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 0.5 میلیمتر، مشکی (SGP000.5BK) 66,000 ناموجود
19 2010711 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 90 میلیمتر، شفاف (SGP090CR) 1,870,000 ناموجود
20 2010717 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 90 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP090GY) 4,950,000 ناموجود
21 2010716 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 90 میلیمتر، سفید (SGP090WE) 1,870,000 ناموجود
22 2010715 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 90 میلیمتر، سبز (SGP090GN) 1,870,000 ناموجود
23 2010714 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 90 میلیمتر، زرد (SGP090YW) 1,870,000 ناموجود
24 2010713 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 90 میلیمتر، آبی (SGP090BE) 1,870,000 ناموجود
25 2010712 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 90 میلیمتر، قرمز (SGP090RD) 1,870,000 ناموجود
26 2010710 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 90 میلیمتر، مشکی (SGP090BK) 1,705,000 موجود
27 2010610 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 45 میلیمتر، زرد (SGP045YW) 660,000 موجود
28 2010609 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 45 میلیمتر، آبی (SGP045BE) 660,000 موجود
29 2010608 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 45 میلیمتر، قرمز (SGP045RD) 660,000 موجود
30 2010607 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 45 میلیمتر، شفاف (SGP045CR) 660,000 موجود
31 2010612 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 45 میلیمتر، سفید (SGP045WE) 660,000 موجود
32 2010611 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 45 میلیمتر، سبز (SGP045GN) 660,000 موجود
33 2010606 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 45 میلیمتر، مشکی (SGP045BK) 605,000 موجود
34 2010396 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر 17 میلیمتر، شفاف (SGP017CR) 165,000 موجود
35 2010402 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر 17 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP017GY) 330,000 موجود
36 2010401 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر 17 میلیمتر، سفید (SGP017WE) 165,000 موجود
37 2010400 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر 17 میلیمتر، سبز (SGP017GN) 165,000 موجود
38 2010399 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر 17 میلیمتر، زرد (SGP017YW) 165,000 موجود
39 2010398 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر 17 میلیمتر، آبی (SGP017BE) 165,000 موجود
40 2010397 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر 17 میلیمتر، قرمز (SGP017RD) 165,000 موجود
41 2010395 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی)مصرف عمومی، قطر 17 میلیمتر، مشکی (SGP017BK) 154,000 موجود
42 2010368 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 15 میلیمتر، آبی (SGP015BE) 132,000 موجود
43 2010367 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 15 میلیمتر، قرمز (SGP015RD) 132,000 موجود
44 2010366 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 15 میلیمتر، شفاف (SGP015CR) 132,000 موجود
45 2010371 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 15 میلیمتر، سفید (SGP015WE) 132,000 موجود
46 2010370 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 15 میلیمتر، سبز (SGP015GN) 132,000 موجود
47 2010369 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 15 میلیمتر، زرد (SGP015YW) 132,000 موجود
48 2010365 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 15 میلیمتر، مشکی (SGP015BK) 110,000 موجود
49 2010342 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 13 میلیمتر، قرمز (SGP013RD) 99,000 موجود
50 2010341 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 13 میلیمتر، شفاف (SGP013CR) 99,000 موجود
51 2010345 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 13 میلیمتر، سبز (SGP013GN) 99,000 موجود
52 2010344 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 13 میلیمتر، زرد (SGP013YW-NL) 99,000 موجود
53 2010343 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 13 میلیمتر، آبی (SGP013BE) 99,000 موجود
54 2010347 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 13 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP013GY) 220,000 موجود
55 2010346 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 13 میلیمتر، سفید (SGP013WE-NL) 99,000 موجود
56 2010340 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 13 میلیمتر، مشکی (SGP013BK) 88,000 موجود
57 2010320 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 11 میلیمتر، سبز (SGP011GN) 82,500 موجود
58 2010319 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 11 میلیمتر، زرد (SGP011YW-NL) 82,500 موجود
59 2010318 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 11 میلیمتر، آبی (SGP011BE) 82,500 موجود
60 2010317 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 11 میلیمتر، قرمز (SGP011RD) 82,500 موجود
61 2010316 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 11 میلیمتر، شفاف (SGP011CR) 82,500 موجود
62 2010322 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 11 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP011GY) 181,500 موجود
63 2010321 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 11 میلیمتر، سفید (SGP011WE-NL) 82,500 موجود
64 2010315 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 11 میلیمتر، مشکی (SGP011BK) 71,500 موجود
65 2010192 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 5.5 میلیمتر، قرمز (SGP005.5RD) 51,700 ناموجود
66 2010191 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 5.5 میلیمتر، شفاف (SGP005.5CR) 51,700 ناموجود
67 2010196 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 5.5 میلیمتر، سفید (SGP005.5WE-NL) 51,700 ناموجود
68 2010195 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 5.5 میلیمتر، سبز (SGP005.5GN) 51,700 ناموجود
69 2010194 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 5.5 میلیمتر، زرد (SGP005.5YW-NL) 51,700 ناموجود
70 2010193 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 5.5 میلیمتر، آبی (SGP005.5BE) 51,700 ناموجود
71 2010190 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 5.5 میلیمتر، مشکی (SGP005.5BK) 44,000 موجود
72 2010171 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 4.5 میلیمتر، سفید (SGP004.5WE-NL) 44,000 ناموجود
73 2010170 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 4.5 میلیمتر، سبز (SGP004.5GN) 44,000 ناموجود
74 2010169 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 4.5 میلیمتر، زرد (SGP004.5YW-NL) 44,000 ناموجود
75 1100058 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 4.5 میلیمتر، آبی (SGP004.5BE) 77,000 ناموجود
76 2010167 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 4.5 میلیمتر، قرمز (SGP004.5RD) 44,000 ناموجود
77 2010166 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 4.5 میلیمتر، شفاف (SGP004.5CR) 44,000 ناموجود
78 2010165 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 4.5 میلیمتر، مشکی (SGP004.5BK) 37,400 موجود
79 2010114 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 3 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP003GY) 55,000 ناموجود
80 2010015 - روکش حرارتی (شیرینگ حرارتی) مصرف عمومی، قطر 1 میلیمتر، رنگ ارت (زرد و سبز تلفیقی) (SGP001GY) 18,150 ناموجود
81 1110510 LC006-1-1 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 4 میلیمتر مربع (LC004) 33,000 موجود
82 1110500 LC006-1 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 2.5 میلیمتر مربع (LC002.5) 22,000 موجود
84 1800404 DTH01-5025-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×5 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-5025-B) 4,565,000 ناموجود
85 1800399 DTH01-5016-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×5 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-5016-B) 4,510,000 ناموجود
86 1800382 DTH01-4300-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 300×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4300-B) 19,140,000 ناموجود
87 1800372 - سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 240×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4240-B) 15,510,000 ناموجود
88 1800362 - سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 185×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4185-B) 15,510,000 ناموجود
89 1800352 DTH01-4150-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4150-B) 9,900,000 ناموجود
90 1800342 DTH01-4120-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4120-B) 9,900,000 ناموجود
91 1800333 - سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4095-B) 5,225,000 ناموجود
92 1800322 DTH01-4070-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4070-B) 5,225,000 ناموجود
93 1800312 DTH01-4050-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4050-B) 5,060,000 ناموجود
94 1800303 DTH01-4035-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4035-B) 3,685,000 ناموجود
95 1800292 DTH01-4025-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4025-B) 3,685,000 ناموجود
96 1800414 DTH01-5050-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×5 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-5050-B) 6,270,000 ناموجود
97 1800409 DTH01-5035-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×5 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-5035-B) 4,565,000 ناموجود
98 1800284 DTH01-4016-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×4 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-4016-B) 3,630,000 ناموجود
99 1800229 DTH01-3035p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+35×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3035p-B) 2,915,000 ناموجود
100 1800269 DTH01-3300p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150+300×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3300p-B) 14,630,000 ناموجود
101 1800264 DTH01-3240p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120+240×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3240p-B) 11,935,000 ناموجود
102 1800259 DTH01-3185p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95+185×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3185p-B) 11,935,000 ناموجود
103 1800254 DTH01-3150p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+150×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3150p-B) 7,700,000 ناموجود
104 1800249 DTH01-3120p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+120×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3120p-B) 7,700,000 ناموجود
105 1800244 DTH01-3095p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50+95×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3095p-B) 4,180,000 ناموجود
106 1800239 DTH01-3070p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35+70×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3070p-B) 4,125,000 ناموجود
107 1800234 DTH01-3050p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25+50×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3050p-B) 4,015,000 ناموجود
108 1800223 DTH01-3025p-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+25×3 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-3025p-B) 2,915,000 ناموجود
109 1800132 DTH01-1035-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1035-B) 1,100,000 ناموجود
110 1800122 DTH01-1025-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1025-B) 1,100,000 ناموجود
111 1800173 DTH01-1120-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1120-B) 2,750,000 ناموجود
112 1800162 DTH01-1095-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1095-B) 1,595,000 ناموجود
113 1800152 DTH01-1070-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1070-B) 1,540,000 ناموجود
114 1800142 DTH01-1050-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1050-B) 1,485,000 ناموجود
115 1800212 DTH01-1300-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 300×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1300-B) 5,060,000 ناموجود
116 1800202 DTH01-1240-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 240×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1240-B) 4,125,000 ناموجود
117 1800193 DTH01-1185-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 185×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1185-B) 4,125,000 ناموجود
118 1800183 DTH01-1150-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1150-B) 2,750,000 ناموجود
119 1800114 DTH01-1016-B سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×1 آلومینیومی جهت اتصال به مس (DTH01-1016-B) 1,045,000 ناموجود
120 1800412 DTH01-5050-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×5 آلومینیومی (DTH01-5050-A) 1,210,000 ناموجود
121 1800262 DTH01-3240p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120+240×3 آلومینیومی (DTH01-3240p-A) 3,960,000 ناموجود
122 1800257 DTH01-3185p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95+185×3 آلومینیومی (DTH01-3185p-A) 3,025,000 ناموجود
123 1800252 DTH01-3150p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+150×3 آلومینیومی (DTH01-3150p-A) 2,255,000 ناموجود
124 1800247 DTH01-3120p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+120×3 آلومینیومی (DTH01-3120p-A) 1,925,000 ناموجود
125 1800242 DTH01-3095p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50+95×3 آلومینیومی (DTH01-3095p-A) 1,815,000 ناموجود
126 1800237 DTH01-3070p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35+70×3 آلومینیومی (DTH01-3070p-A) 1,375,000 ناموجود
127 1800232 DTH01-3050p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25+50×3 آلومینیومی (DTH01-3050p-A) 935,000 ناموجود
128 1800227 DTH01-3035p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+35×3 آلومینیومی (DTH01-3035p-A) 770,000 ناموجود
129 1800222 DTH01-3025p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+25×3 آلومینیومی (DTH01-3025p-A) 660,000 ناموجود
130 1800112 DTH01-1016-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×1 آلومینیومی (DTH01-1016-A) 275,000 ناموجود
131 1800402 DTH01-5025-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×5 آلومینیومی (DTH01-5025-A) 770,000 ناموجود
132 1800397 DTH01-5016-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×5 آلومینیومی (DTH01-5016-A) 660,000 ناموجود
133 1800282 DTH01-4016-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×4 آلومینیومی (DTH01-4016-A) 605,000 ناموجود
134 1800267 DTH01-3300p-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150+300×3 آلومینیومی (DTH01-3300p-A) 4,345,000 ناموجود
135 1800407 DTH01-5035-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×5 آلومینیومی (DTH01-5035-A) 990,000 ناموجود
136 1820237 DJH01-WAS-4035-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 35×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4035-B) 10,560,000 ناموجود
137 1820235 DJH01-WAS-4035-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 35×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4035-A) 8,085,000 ناموجود
138 1820230 DJH01-WAS-4035-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 35×4 مسی (DJH01-WAS-4035-C) 9,185,000 ناموجود
139 1820227 DJH01-WAS-4025-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 25×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4025-B) 10,175,000 ناموجود
140 1820225 DJH01-WAS-4025-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 25×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4025-A) 7,920,000 ناموجود
141 1820220 DJH01-WAS-4025-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 25×4 مسی (DJH01-WAS-4025-C) 8,470,000 ناموجود
142 1820307 DJH01-WAS-4240-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 240×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4240-B) 33,055,000 ناموجود
143 1820255 DJH01-WAS-4070-A) مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 70×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4070-A) 17,215,000 ناموجود
144 1820305 DJH01-WAS-4240-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 240×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4240-A) 20,680,000 ناموجود
145 1820250 DJH01-WAS-4070-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 70×4 مسی (DJH01-WAS-4070-C) 19,580,000 ناموجود
146 1820300 DJH01-WAS-4240-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 240×4 مسی (DJH01-WAS-4240-C) 28,270,000 ناموجود
147 1820247 DJH01-WAS-4050-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 50×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4050-B) 11,385,000 ناموجود
148 1820297 DJH01-WAS-4185-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 185×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4185-B) 29,205,000 ناموجود
149 1820245 DJH01-WAS-4050-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 50×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4050-A) 8,195,000 ناموجود
150 1820295 DJH01-WAS-4185-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 185×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4185-A) 20,020,000 ناموجود
151 1820240 DJH01-WAS-4050-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 50×4 مسی (DJH01-WAS-4050-C) 9,790,000 ناموجود
152 1820290 DJH01-WAS-4185-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 185×4 مسی (DJH01-WAS-4185-C) 25,465,000 ناموجود
153 1820287 DJH01-WAS-4150-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 150×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4150-B) 26,730,000 ناموجود
154 1820285 DJH01-WAS-4150-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 150×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4150-A) 18,260,000 ناموجود
155 1820280 DJH01-WAS-4150-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 150×4 مسی (DJH01-WAS-4150-C) 22,495,000 ناموجود
156 1820277 DJH01-WAS-4120-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 120×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4120-B) 24,805,000 ناموجود
157 1820275 DJH01-WAS-4120-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 120×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4120-A) 17,875,000 ناموجود
158 1820270 DJH01-WAS-4120-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 120×4 مسی (DJH01-WAS-4120-C) 21,285,000 ناموجود
159 1820267 DJH01-WAS-4095-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 95×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4095-B) 22,880,000 ناموجود
160 1820317 DJH01-WAS-4300-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 300×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4300-B) 39,820,000 ناموجود
161 1820265 DJH01-WAS-4095-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 95×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4095-A) 17,490,000 ناموجود
162 1820315 DJH01-WAS-4300-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 300×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4300-A) 22,275,000 ناموجود
163 1820260 DJH01-WAS-4095-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 95×4 مسی (DJH01-WAS-4095-C) 20,185,000 ناموجود
164 1820310 DJH01-WAS-4300-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 300×4 مسی (DJH01-WAS-4300-C) 32,505,000 ناموجود
165 1820257 DJH01-WAS-4070-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 70×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4070-B) 21,505,000 ناموجود
166 1820217 DJH01-WAS-4016-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 16×4 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-4016-B) 8,635,000 ناموجود
167 1820215 DJH01-WAS-4016-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 16×4 آلومینیوم (DJH01-WAS-4016-A) 6,875,000 ناموجود
168 1820210 DJH01-WAS-4016-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 16×4 مسی (DJH01-WAS-4016-C) 7,150,000 ناموجود
169 1820137 - مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 25+50×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3050p-B) 10,560,000 ناموجود
170 1820135 DJH01-WAS-3050p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 25+50×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3050p-A) 8,140,000 ناموجود
171 1820130 DJH01-WAS-3050p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 25+50×3 مسی (DJH01-WAS-3050p-C) 9,460,000 ناموجود
172 1820127 - مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 16+35×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3035p-B) 9,790,000 ناموجود
173 1820125 DJH01-WAS-3035p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 16+35×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3035p-A) 7,920,000 ناموجود
174 1820120 DJH01-WAS-3035p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 16+35×3 مسی (DJH01-WAS-3035p-C) 8,800,000 ناموجود
175 1820117 DJH01-WAS-3025p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 16+25×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3025p-B) 9,515,000 ناموجود
176 1820115 DJH01-WAS-3025p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 16+25×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3025p-A) 7,810,000 ناموجود
177 1820110 DJH01-WAS-3025p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 16+25×3 مسی (DJH01-WAS-3025p-C) 8,305,000 ناموجود
178 1820107 DJH01-WAS-3016p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 10+16×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3016p-B) 8,140,000 ناموجود
179 1820157 DJH01-WAS-3095p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 50+95×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3095p-B) 21,285,000 ناموجود
180 1820155 DJH01-WAS-3095p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 50+95×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3095p-A) 17,270,000 ناموجود
181 1820150 DJH01-WAS-3095p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 50+95×3 مسی (DJH01-WAS-3095p-C) 19,690,000 ناموجود
182 1820147 - مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 35+70×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3070p-B) 11,605,000 ناموجود
183 1820145 DJH01-WAS-3070p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 35+70×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3070p-A) 8,415,000 ناموجود
184 1820140 DJH01-WAS-3070p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 35+70×3 مسی (DJH01-WAS-3070p-C) 10,450,000 ناموجود
185 1820190 DJH01-WAS-3240p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 120+240×3 مسی (DJH01-WAS-3240p-C) 26,620,000 ناموجود
186 1820187 DJH01-WAS-3185p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 95+185×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3185p-B) 26,400,000 ناموجود
187 1820185 DJH01-WAS-3185p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 95+185×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3185p-A) 19,525,000 ناموجود
188 1820180 DJH01-WAS-3185p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 95+185×3 مسی (DJH01-WAS-3185p-C) 24,310,000 ناموجود
189 1820177 DJH01-WAS-3150p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 70+150×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3150p-B) 24,255,000 ناموجود
190 1820175 DJH01-WAS-3150p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 70+150×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3150p-A) 17,930,000 ناموجود
191 1820170 DJH01-WAS-3150p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 70+150×3 مسی (DJH01-WAS-3150p-C) 21,725,000 ناموجود
192 1820167 DJH01-WAS-3120p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 70+120×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3120p-B) 22,825,000 ناموجود
193 1820165 DJH01-WAS-3120p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 70+120×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3120p-A) 17,600,000 ناموجود
194 1820160 DJH01-WAS-3120p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 70+120×3 مسی (DJH01-WAS-3120p-C) 20,790,000 ناموجود
195 1820207 DJH01-WAS-3300p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 150+300×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3300p-B) 34,595,000 ناموجود
196 1820205 - مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 150+2300×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3300p-A) 21,395,000 ناموجود
197 1820200 DJH01-WAS-3300p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 150+300×3 مسی (DJH01-WAS-3300p-C) 30,140,000 ناموجود
198 1820197 DJH01-WAS-3240p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 120+240×3 با رابط بیمتال (DJH01-WAS-3240p-B) 29,370,000 ناموجود
199 1820195 - مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 120+240×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3240p-A) 20,075,000 ناموجود
200 1820105 DJH01-WAS-3016p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 10+16×3 آلومینیومی (DJH01-WAS-3016p-A) 6,820,000 ناموجود
201 1810527 DJH01-5050-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×5 با رابط بیمتال (DJH01-5050-B) 6,985,000 ناموجود
202 1810522 DJH01-5035-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×5 با رابط بیمتال (DJH01-5035-B) 5,940,000 ناموجود
203 1810517 DJH01-5025-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×5 با رابط بیمتال (DJH01-5025-B) 5,445,000 ناموجود
204 1810512 DJH01-5016-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×5 با رابط بیمتال (DJH01-5016-B) 3,685,000 ناموجود
205 1810444 DJH01-4120-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120×4 با رابط بیمتال (DJH01-4120-B) 12,485,000 ناموجود
206 1810439 DJH01-4095-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95×4 با رابط بیمتال (DJH01-4095-B) 10,560,000 ناموجود
207 1810434 DJH01-4070-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70×4 با رابط بیمتال (DJH01-4070-B) 9,185,000 ناموجود
208 1810429 DJH01-4050-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×4 با رابط بیمتال (DJH01-4050-B) 5,885,000 ناموجود
209 1810424 DJH01-4035-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×4 با رابط بیمتال (DJH01-4035-B) 5,060,000 ناموجود
210 1810419 DJH01-4025-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×4 با رابط بیمتال (DJH01-4025-B) 4,620,000 ناموجود
211 1810465 DJH01-4300-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 300×4 با رابط بیمتال (DJH01-4300-B) 28,545,000 ناموجود
212 1810459 DJH01-4240-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 240×4 با رابط بیمتال (DJH01-4240-B) 21,780,000 ناموجود
213 1810453 DJH01-4185-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 185×4 با رابط بیمتال (DJH01-4185-B) 16,005,000 ناموجود
214 1810449 DJH01-4150-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150×4 با رابط بیمتال (DJH01-4150-B) 14,410,000 ناموجود
215 1810412 DJH01-4016-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×4 با رابط بیمتال (DJH01-4016-B) 3,135,000 ناموجود
216 1810327 DJH01-3050p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25+50×3 با رابط بیمتال (DJH01-3050p-B) 5,005,000 ناموجود
217 1810324 DJH01-3035p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+35×3 با رابط بیمتال (DJH01-3035p-B) 4,235,000 ناموجود
218 1810319 DJH01-3025p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+25×3 با رابط بیمتال (DJH01-3025p-B) 3,960,000 ناموجود
219 1810362 DJH01-3300p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150+300×3 با رابط بیمتال (DJH01-3300p-B) 23,320,000 ناموجود
220 1810357 DJH01-3240p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120+240×3 با رابط بیمتال (DJH01-3240p-B) 18,095,000 ناموجود
221 1810352 DJH01-3185p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95+185×3 با رابط بیمتال (DJH01-3185p-B) 15,125,000 ناموجود
222 1810347 DJH01-3150p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+150×3 با رابط بیمتال (DJH01-3150p-B) 11,990,000 ناموجود
223 1810342 DJH01-3120p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+120×3 با رابط بیمتال (DJH01-3120p-B) 10,505,000 ناموجود
224 1810337 DJH01-3095p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50+95×3 با رابط بیمتال (DJH01-3095p-B) 8,965,000 ناموجود
225 1810334 DJH01-3070p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35+70×3 با رابط بیمتال (DJH01-3070p-B) 6,050,000 ناموجود
226 1810124 DJH01-1035-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×1 با رابط بیمتال (DJH01-1035-B) 1,540,000 ناموجود
227 1810309 DJH01-3016p-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 10+16×3 با رابط بیمتال (DJH01-3016p-B) 2,640,000 ناموجود
228 1810199 DJH01-1300-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 300×1 با رابط بیمتال (DJH01-1300-B) 7,370,000 ناموجود
229 1810159 DJH01-1240-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 240×1 با رابط بیمتال (DJH01-1240-B) 5,170,000 ناموجود
230 1810154 DJH01-1185-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 185×1 با رابط بیمتال (DJH01-1185-B) 4,180,000 ناموجود
231 1810149 DJH01-1150-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150×1 با رابط بیمتال (DJH01-1150-B) 3,740,000 ناموجود
232 1810144 DJH01-1120-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120×1 با رابط بیمتال (DJH01-1120-B) 3,135,000 ناموجود
233 1810139 DJH01-1095-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95×1 با رابط بیمتال (DJH01-1095-B) 2,640,000 ناموجود
234 1810134 DJH01-1070-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70×1 با رابط بیمتال (DJH01-1070-B) 2,310,000 ناموجود
235 1810129 DJH01-1050-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×1 با رابط بیمتال (DJH01-1050-B) 1,760,000 ناموجود
236 1810119 DJH01-1025-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×1 با رابط بیمتال (DJH01-1025-B) 1,430,000 ناموجود
237 1810113 DJH01-1016-B مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×1 با رابط بیمتال (DJH01-1016-B) 990,000 ناموجود
238 1310102 SSN46150-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، عرض 4.6 میلیمتر، طول 150 میلیمتر (316SSN46150) 44,000 ناموجود
239 1310104 SSN46200-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، عرض 4.6 میلیمتر، طول 200 میلیمتر (316SSN46200) 55,000 موجود
240 1310106 SSN46300-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، عرض 4.6 میلیمتر، طول 300 میلیمتر (316SSN46300) 66,000 موجود
241 1310108 SSN46400-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، عرض 4.6 میلیمتر، طول 400 میلیمتر (316SSN46400) 71,500 موجود
242 1310110 SSN46500-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، عرض 4.6 میلیمتر، طول 500 میلیمتر (316SSN46500) 82,500 موجود
243 1310120 SSN79200-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، عرض 7.9 میلیمتر، طول 200 میلیمتر (316SSN79200) 88,000 موجود
244 1310124 SSN79400-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، عرض 7.9 میلیمتر، طول 400 میلیمتر (316SSN79400) 99,000 موجود
245 1310126 SSN79500-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، عرض 7.9 میلیمتر، طول 500 میلیمتر (316SSN79500) 137,500 موجود
246 1310140 SSC46150-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، روکشدار، عرض 4.6 میلیمتر، طول 150 میلیمتر (316SSC46150) 66,000 موجود
247 1310142 SSC46200-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، روکشدار، عرض 4.6 میلیمتر، طول 200 میلیمتر (316SSC46200) 71,500 موجود
248 1310144 SSC46300-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، روکشدار، عرض 4.6 میلیمتر، طول 300 میلیمتر (316SSC46300) 82,500 موجود
249 1310146 SSC46400-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، روکشدار، عرض 4.6 میلیمتر، طول 400 میلیمتر (316SSC46400) 93,500 موجود
250 1310148 SSC46500-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، روکشدار، عرض 4.6 میلیمتر، طول 500 میلیمتر (316SSC46500) 104,500 موجود
251 1310160 SSC79200-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، روکشدار، عرض 7.9 میلیمتر، طول 200 میلیمتر (316SSC79200) 110,000 موجود
252 1310162 SSC79300-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، روکشدار، عرض 7.9 میلیمتر، طول 300 میلیمتر (316SSC79300) 121,000 موجود
253 1310164 SSC79400-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، روکشدار، عرض 7.9 میلیمتر، طول 400 میلیمتر (316SSC79400) 137,500 موجود
254 1310166 SSC79500-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، روکشدار، عرض 7.9 میلیمتر، طول 500 میلیمتر (316SSC79500) 192,500 موجود
255 1310122 SSN79300-1 بست کمربندی استیل، گرید 316، عرض 7.9 میلیمتر، طول 300 میلیمتر (316SSN79300) 93,500 موجود
256 1500090 RUT250-1-1 قیچی نیمه اتوماتیک جهت برش کابل های آرمور دار با عملکرد چرخ دنده ای (جغجقه ای) (RUT800) - 192,500,000 موجود
257 1500072 WST-PRO سیم چین/سیم لخت کن/ابزارپرس تلفیقی حرفه ای (WST-PRO) (مصرف صنعتی) 6,050,000 موجود
258 1820100 DJH01-WAS-3016p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) زیپی (تعمیری) جهت کابل 10+16×3 مسی (DJH01-WAS-3016p-C) 7,150,000 ناموجود
259 1010060 TٍٍE0508-1-1-2 وایرشو نیم (TE0508) 2,750 موجود
260 1010050 ٍٍE95025 وایرشو نود و پنج (E95025) 148,500 موجود
261 1010046 ٍٍE70025 وایرشو هفتاد (E70025) 88,000 موجود
262 1010029 E2512 وایرشو دو و نیم بلند (E2512) 3,575 موجود
263 1010027 E1512 وایرشو یک و نیم بلند (E1512) 2,860 ناموجود
264 1200022 PPG63 گلند پلاستیکی با سایز رزوه PG63 و جنس بدنه پلی آمید 6 (PPG63) 1,100,000 موجود
265 1810526 DJH01-5050-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×5 آلومینیومی (DJH01-5050-A) 3,025,000 ناموجود
266 1810521 DJH01-5035-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×5 آلومینیومی (DJH01-5035-A) 2,805,000 ناموجود
267 1810516 DJH01-5025-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×5 آلومینیومی (DJH01-5025-A) 2,640,000 ناموجود
268 1810511 DJH01-5016-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×5 آلومینیومی (DJH01-5016-A) 1,540,000 ناموجود
269 1810411 DJH01-4016-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×4 آلومینیومی (DJH01-4016-A) 1,375,000 ناموجود
270 1810361 DJH01-3300p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150+300×3 آلومینیومی (DJH01-3300p-A) 10,120,000 موجود
271 1810356 DJH01-3240p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120+240×3 آلومینیومی (DJH01-3240p-A) 8,800,000 موجود
272 1810351 DJH01-3185p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95+185×3 آلومینیومی (DJH01-3185p-A) 8,250,000 موجود
273 1810346 DJH01-3150p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+150×3 آلومینیومی (DJH01-3150p-A) 5,610,000 موجود
274 1810341 DJH01-3120p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+120×3 آلومینیومی (DJH01-3120p-A) 5,335,000 موجود
275 1810336 DJH01-3095p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50+95×3 آلومینیومی (DJH01-3095p-A) 4,950,000 موجود
276 1810333 DJH01-3070p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35+70×3 آلومینیومی (DJH01-3070p-A) 2,860,000 موجود
277 1810326 DJH01-3050p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25+50×3 آلومینیومی (DJH01-3050p-A) 2,585,000 موجود
278 1810323 DJH01-3035p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+35×3 آلومینیومی (DJH01-3035p-A) 2,365,000 موجود
279 1810318 DJH01-3025p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+25×3 آلومینیومی (DJH01-3025p-A) 2,255,000 موجود
280 1810307 DJH01-3016p-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 10+16×3 آلومینیومی (DJH01-3016p-A) 1,320,000 ناموجود
281 1810305 DJH01-3016p-C مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 10+16×3 مسی (DJH01-3016p-C) 1,650,000 موجود
282 1810112 DJH01-1016-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×1 آلومینیومی (DJH01-1016-A) 550,000 ناموجود
283 1600100 PL22B چراغ سیگنال LED قطر ۲۲ میلیمتر زنگ دار (بیزر دار) (PL22B) 825,000 موجود
284 1501009 E ست قالب پرس سرسیم های روکش دار از سایز 0/5 الی 6 (E) 4,400,000 موجود
285 1501007 ِِD ست قالب پرس سرسیم های پشت باز (برنجی) از سایز 0/5 الی 6 (D) 4,400,000 ناموجود
286 1501005 C ست قالب پرس سرسیم های بدون روکش از سایز 1/5 الی 10 (C) 4,400,000 ناموجود
287 1501003 B ست قالب پرس وایرشو تکی و دوبل از سایز 10 الی 35 (B) 4,950,000 ناموجود
288 1501001 A ست قالب پرس وایرشو تکی و دوبل از سایز 0/5 الی 6 (A) 4,400,000 موجود
289 1030065 ce8 کانکتور پرسی سایز 8 (CE8) 12,650 ناموجود
290 1030060 ce5 کانکتور پرسی سایز 5 (CE5) 3,190 ناموجود
291 1030055 ce2 کانکتور پرسی سایز 2 (CE2) 1,760 ناموجود
292 1030050 ce1 کانکتور پرسی سایز 1 (CE1) 1,650 ناموجود
293 1702105 DFST30WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 30 میلیمتر، سفید (DFST30WE) 1,919,500 موجود
294 1702100 DFST25WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 25 میلیمتر، سفید (DFST25WE) 1,199,000 موجود
295 1702090 DFST20WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 20 میلیمتر، سفید (DFST20WE) 764,500 موجود
296 1702085 DFST18WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 18 میلیمتر، سفید (DFST18WE) 638,000 موجود
297 1702080 DFST16WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 16 میلیمتر، سفید (DFST16WE) 478,500 موجود
298 1702075 DFST14WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 14 میلیمتر، سفید (DFST14WE) 412,500 موجود
299 1702070 DFST12WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 12 میلیمتر، سفید (DFST12WE) 324,500 موجود
300 1702065 DFST10WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 10 میلیمتر، سفید (DFST10WE) 280,500 ناموجود
301 1702060 DFST09WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 9 میلیمتر، سفید (DFST09WE) 225,500 ناموجود
302 1702055 DFST08WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 8 میلیمتر، سفید (DFST08WE) 187,000 ناموجود
303 1702050 DFST07WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 7 میلیمتر، سفید (DFST07WE) 159,500 موجود
304 1702045 DFST06WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 6 میلیمتر، سفید (DFST06WE) 126,500 موجود
305 1702040 DFST05WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 5 میلیمتر، سفید (DFST05WE) 110,000 موجود
306 1702035 DFST04WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 4 میلیمتر، سفید (DFST04WE) 71,500 ناموجود
307 1702030 DFST03.5WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 3.5 میلیمتر، سفید (DFST03.5WE) 66,000 موجود
308 1702025 DFST03WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 3 میلیمتر، سفید (DFST03WE) 60,500 موجود
309 1702020 DFST02.5WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 2.5 میلیمتر، سفید (DFST02.5WE) 60,500 موجود
310 1702015 DFST02WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 2 میلیمتر، سفید (DFST02WE) 55,000 موجود
311 1702010 DFST01.5WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 1.5 میلیمتر، سفید (DFST01.5WE) 49,500 موجود
312 1702005 DFST01WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 1 میلیمتر، سفید (DFST01WE) 33,000 ناموجود
313 1700105 DFPT30 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 30 میلیمتر (DFPT30) 803,000 موجود
314 1700100 DFPT25 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 25 میلیمتر (DFPT25) 506,000 موجود
315 1700090 DFPT20 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 20 میلیمتر (DFPT20) 335,500 موجود
316 1700085 DFPT18 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 18 میلیمتر (DFPT18) 280,500 موجود
317 1700080 DFPT16 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 16 میلیمتر (DFPT16) 236,500 موجود
318 1700075 DFPT14 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 14 میلیمتر (DFPT14) 181,500 موجود
319 1700070 DFPT12 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 12 میلیمتر (DFPT12) 159,500 موجود
320 1700065 DFPT10 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 10 میلیمتر (DFPT10) 121,000 ناموجود
321 1700060 DFPT09 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 9 میلیمتر (DFPT09) 115,500 ناموجود
322 1700055 DFPT08 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 8 میلیمتر (DFPT08) 93,500 موجود
323 1700050 DFPT07 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 7 میلیمتر (DFPT07) 82,500 موجود
324 1700045 DFPT06 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 6 میلیمتر (DFPT06) 71,500 موجود
325 1700040 DFPT05 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 5 میلیمتر (DFPT05) 60,500 موجود
326 1700035 DFPT04 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 4 میلیمتر (DFPT04) 39,050 موجود
327 1700030 DFPT03.5 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 3.5 میلیمتر (DFPT03.5) 33,550 موجود
328 1700025 DFPT03 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 3 میلیمتر (DFPT03) 29,150 موجود
329 1700020 DFPT02.5 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 2.5 میلیمتر (DFPT02.5) 26,950 موجود
330 1700015 DFPT02 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 2 میلیمتر (DFPT02) 19,800 ناموجود
331 1700010 DFPT1.5 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 1.5 میلیمتر (DFPT1.5) 17,600 موجود
332 1702001 DFST0.5WE وارنیش نسوز با روکش سیلیکون قطر 0.5 میلیمتر، سفید (DFST0.5WE) 38,500 موجود
333 1700005 DFPT01 وارنیش نسوز با روکش پی وی سی قطر 1 میلیمتر (DFPT01) 14,300 موجود
334 1500048 PCM دستگاه پرس انواع سرسیم و وایرشو پنوماتیک (با قالب های قابل تعویض) (PCM) 165,000,000 ناموجود
335 1500045 NCT ابزار پرس اتصالات شبکه با قابلیت لخت کن و قیچی (NCT) 6,160,000 موجود
336 1500099 srt گرافیت (نیمه هادی) بردار کابل (SRT) 110,000,000 موجود
337 1500097 irt عایق (XLPE) بردار کابل (IRT) 33,000,000 موجود
338 1500095 JRT-PG5 روکش (PVC) بردار کابل (JRT-PG5) 16,500,000 موجود
339 1500088 RUT250 قیچی سیم / قیچی کابل نیمه اتوماتیک جغجغه ای جهت برش سیم وکابل غیر فولادی (RUT250) 49,500,000 موجود
340 1500084 MUT500 قیچی سیم / قیچی کابل LK500 جهت برش سیم وکابل غیر فولادی (MUT500) 38,500,000 ناموجود
341 1500082 MUT250 قیچی سیم / قیچی کابل LK250 جهت برش سیم وکابل غیر فولادی (MUT250) 19,250,000 ناموجود
342 1500080 MUT125 قیچی سیم / قیچی کابل LK125 جهت برش سیم وکابل غیر فولادی (MUT125) 13,750,000 موجود
343 1100058 CA400 رابط (موف) آلومینیومی سایز 400 میلیمتر مربع (CA400) ناموجود
344 1120220 CA300 رابط (موف) آلومینیومی سایز 300 میلیمتر مربع (CA300) 995,500 ناموجود
345 1120210 CA240 رابط (موف) آلومینیومی سایز 240 میلیمتر مربع (CA240) 770,000 موجود
346 1120200 CA185 رابط (موف) آلومینیومی سایز 185 میلیمتر مربع (CA185) 643,500 موجود
347 1120190 CA150 رابط (موف) آلومینیومی سایز 150 میلیمتر مربع (CA150) 401,500 موجود
348 1120180 CA120 رابط (موف) آلومینیومی سایز 120 میلیمتر مربع (CA120) 319,000 موجود
349 1120170 CA095 رابط (موف) آلومینیومی سایز 95 میلیمتر مربع (CA095) 247,500 موجود
350 1120160 CA070 رابط (موف) آلومینیومی سایز 70 میلیمتر مربع (CA070) 187,000 موجود
351 1120150 CA050 رابط (موف) آلومینیومی سایز 50 میلیمتر مربع (CA050) 132,000 موجود
352 1120140 CA035 رابط (موف) آلومینیومی سایز 35 میلیمتر مربع (CA035) 104,500 موجود
353 1120130 CA025 رابط (موف) آلومینیومی سایز 25 میلیمتر مربع (CA025) 71,500 موجود
354 1120120 CA016 رابط (موف) آلومینیومی سایز 16 میلیمتر مربع (CA016) 66,000 موجود
355 1120110 CA010 رابط (موف) آلومینیومی سایز 10 میلیمتر مربع (CA010) ناموجود
356 1110230 CC400 رابط (موف) مسی سایز 400 میلیمتر مربع (CC400) 2,377,900 ناموجود
357 1110220 CC300 رابط (موف) مسی سایز 300 میلیمتر مربع (CC300) 3,041,500 موجود
358 1110210 CC240 رابط (موف) مسی سایز 240 میلیمتر مربع (CC240) 2,288,000 موجود
359 1110200 CC185 رابط (موف) مسی سایز 185 میلیمتر مربع (CC185) 1,732,500 موجود
360 1110190 CC150 رابط (موف) مسی سایز 150 میلیمتر مربع (CC150) 1,248,500 موجود
361 1110180 CC120 رابط (موف) مسی سایز 120 میلیمتر مربع (CC120) 1,001,000 موجود
362 1110170 CC095 رابط (موف) مسی سایز 95 میلیمتر مربع (CC095) 786,500 موجود
363 1110160 CC070 رابط (موف) مسی سایز 70 میلیمتر مربع (CC070) 660,000 موجود
364 1110150 CC050 رابط (موف) مسی سایز 50 میلیمتر مربع (CC050) 451,000 موجود
365 1110140 CC035 رابط (موف) مسی سایز 35 میلیمتر مربع (CC035) 324,500 موجود
366 1110130 CC025 رابط (موف) مسی سایز 25 میلیمتر مربع (CC025) 187,000 موجود
367 1110120 CC016 رابط (موف) مسی سایز 16 میلیمتر مربع (CC016) 121,000 موجود
368 1110110 CC010 رابط (موف) مسی سایز 10 میلیمتر مربع (CC010) 82,500 موجود
369 1110100 CC006 رابط (موف) مسی سایز 6 میلیمتر مربع (CC006) 55,000 موجود
370 1100058 LA400 کابلشو آلومینیومی سایز 400 میلیمتر مربع (LA400) ناموجود
371 1120600 LA300 کابلشو آلومینیومی سایز 300 میلیمتر مربع (LA300) 995,500 ناموجود
372 1120590 LA240 کابلشو آلومینیومی سایز 240 میلیمتر مربع (LA240) 902,000 ناموجود
373 1120580 LA185 کابلشو آلومینیومی سایز 185 میلیمتر مربع (LA185) 643,500 ناموجود
374 1120570 LA150 کابلشو آلومینیومی سایز 150 میلیمتر مربع (LA150) 445,500 ناموجود
375 1120560 LA120 کابلشو آلومینیومی سایز 120 میلیمتر مربع (LA120) 357,500 ناموجود
376 1120550 LA095 کابلشو آلومینیومی سایز 95 میلیمتر مربع (LA095) 341,000 ناموجود
377 1120540 LA070 کابلشو آلومینیومی سایز 70 میلیمتر مربع (LA070) 231,000 ناموجود
378 1120530 LA050 کابلشو آلومینیومی سایز 50 میلیمتر مربع (LA050) 148,500 ناموجود
379 1120520 LA035 کابلشو آلومینیومی سایز 35 میلیمتر مربع (LA035) 115,500 ناموجود
380 1120510 LA025 کابلشو آلومینیومی سایز 25 میلیمتر مربع (LA025) 82,500 ناموجود
381 1120500 LA016 کابلشو آلومینیومی سایز 16 میلیمتر مربع (LA016) 77,000 ناموجود
382 1100058 LA010 کابلشو آلومینیومی سایز 10 میلیمتر مربع (LA010) ناموجود
383 1110810 LCL400 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 400 میلیمتر مربع (LCL400) 7,315,000 ناموجود
384 1110800 LCL300 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 300 میلیمتر مربع (LCL300) 4,620,000 ناموجود
385 1110790 LCL240 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 240 میلیمتر مربع (LCL240) 3,685,000 ناموجود
386 1110780 LCL185 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 185 میلیمتر مربع (LCL185) 2,365,000 ناموجود
387 1110770 LCL150 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 150 میلیمتر مربع (LCL150) 1,925,000 ناموجود
388 1110760 LCL120 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 120 میلیمتر مربع (LCL120) 1,540,000 ناموجود
389 1110750 LCL095 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 95 میلیمتر مربع (LCL095) 1,210,000 ناموجود
390 1110740 LCL070 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 70 میلیمتر مربع (LCL070) 935,000 ناموجود
391 1110730 LCL050 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 50 میلیمتر مربع (LCL050) 687,500 ناموجود
392 1110720 LCL035 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 35 میلیمتر مربع (LCL035) 495,000 ناموجود
393 1110710 LCL025 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 25 میلیمتر مربع (LCL025) 286,000 ناموجود
394 1110705 LCL016 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 16 میلیمتر مربع (LCL016) 181,500 ناموجود
395 1100058 LCL010 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 10 میلیمتر مربع (LCL010) ناموجود
396 1100058 LCL006 کابلشو مسی فشار متوسط ساق بلند سایز 6 میلیمتر مربع (LCL006) ناموجود
397 1110650 LC400 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 400 میلیمتر مربع (LC400) 5,160,000 ناموجود
398 1110640 LC300 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 300 میلیمتر مربع (LC300) 3,465,000 موجود
399 1110630 LC240 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 240 میلیمتر مربع (LC240) 2,381,500 موجود
400 1110620 LC185 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 185 میلیمتر مربع (LC185) 1,732,500 موجود
401 1110610 LC150 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 150 میلیمتر مربع (LC150) 1,248,500 موجود
402 1110600 LC120 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 120 میلیمتر مربع (LC120) 1,001,000 موجود
403 1110590 LC095 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 95 میلیمتر مربع (LC095) 847,000 موجود
404 1110580 LC070 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 70 میلیمتر مربع (LC070) 742,500 موجود
405 1110570 LC050 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 50 میلیمتر مربع (LC050) 511,500 موجود
406 1110560 LC035 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 35 میلیمتر مربع (LC035) 341,000 موجود
407 1110550 LC025 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 25 میلیمتر مربع (LC025) 203,500 موجود
408 1110540 LC016 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 16 میلیمتر مربع (LC016) 126,500 موجود
409 1110530 LC010 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 10 میلیمتر مربع (LC010) 88,000 موجود
410 1110520 LC006 کابلشو مسی فشار ضعیف سایز 6 میلیمتر مربع (LC006) 55,000 موجود
411 2400200 WTS24-C630 درپوش بوشینگ پلاگین 24 کیلو ولت، 630 آمپر (WTS24-C630) 88,000,000 ناموجود
412 2400038 WTS24-C250 درپوش بوشینگ پلاگین 24 کیلو ولت، 250 آمپر (WTS24-C250) ناموجود
413 1100058 WTS36-T630 سرکابل پلاگین 36 کیلو ولت، 630 آمپر، مدل تی (چپقی) (WTS36-T630) ناموجود
414 1100058 WTS36-R630 سرکابل پلاگین 36 کیلو ولت، 630 آمپر، مدل انشعابی (عقبی) (WTS36-R630) ناموجود
415 1100058 WAS51-135 برقگیر پلاگین 36 کیلو ولت، 630 آمپر، مدل تی (WAS51-135) ناموجود
416 2400350 WAS26-66 برقگیر پلاگین 24 کیلو ولت، 630 آمپر، مدل تی (WAS26-66) 187,000,000 ناموجود
417 2400043 WTS24-R630 سرکابل پلاگین 24 کیلو ولت، 630 آمپر، مدل انشعابی (عقبی) (WTS24-R630) 165,000,000 ناموجود
418 2400040 WTS24-T630 سرکابل پلاگین 24 کیلو ولت، 630 آمپر، مدل تی (چپقی) (WTS24-T630) 137,500,000 ناموجود
419 2400027 WTS24-S250 سرکابل پلاگین 24 کیلو ولت، 250 آمپر، مدل مستقیم (WTS24-S250) 133,100,000 ناموجود
420 2400018 WTS24-E250 سرکابل پلاگین 24 کیلو ولت، 250 آمپر، مدل زانویی (WTS24-E250) 132,000,000 ناموجود
421 1790320 BOB-5-057/29+15/7 پنج نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 57 میلیمتر (BOB-5-057/29+15/7) 1,540,000 موجود
422 1790310 BOB-5-042/20+11/5 پنج نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 42 میلیمتر (BOB-5-042/20+11/5) 1,485,000 موجود
423 1790215 BOB-4-082/45+30/13 چهار نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 82 میلیمتر (BOB-4-082/45+30/13) 1,430,000 موجود
424 1790210 BOB-4-070/32+23/10 چهار نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 70 میلیمتر (BOB-4-070/32+23/10) 1,320,000 موجود
425 1790205 BOB-4-050/25+16/07 چهار نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 50 میلیمتر (BOB-4-050/25+16/07) 1,210,000 موجود
426 1790200 BOB-4-038/18+10/05 چهار نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 38 میلیمتر (BOB-4-038/18+10/05) 1,100,000 موجود
427 1790180 BOB-3-110/54+42/19 سه نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 110 میلیمتر (BOB-3-110/54+42/19) 2,585,000 موجود
428 1790175 BOB-3-087/46+39/16 سه نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 87 میلیمتر (BOB-3-087/46+39/16) 2,255,000 ناموجود
429 1790170 BOB-3-070/35+30/13 سه نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 70 میلیمتر (BOB-3-070/35+30/13) 1,980,000 ناموجود
430 1790150 BOB-2-024/13+12/05 دو نظام حرارتی کابل با قطر اصلی 24 میلیمتر (BOB-2-024/13+12/05) 1,100,000 موجود
431 1800410 DTH01-5050-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×5 مسی (DTH01-5050-C) 3,465,000 ناموجود
432 1800405 DTH01-5035-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×5 مسی (DTH01-5035-C) 2,420,000 ناموجود
433 1800400 DTH01-5025-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×5 مسی (DTH01-5025-C) 1,540,000 ناموجود
434 1800395 DTH01-5016-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×5 مسی (DTH01-5016-C) 990,000 ناموجود
435 1800390 DTH01-5010-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 10×5 مسی (DTH01-5010-C) 770,000 ناموجود
436 1800385 DTH01-5006-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 6×5 مسی (DTH01-5006-C) 550,000 ناموجود
437 1800380 DTH01-4300-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 300×4 آلومینیومی (DTH01-4300-A) 5,390,000 ناموجود
438 1800375 DTH01-4300-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 300×4 مسی (DTH01-4300-C) 17,765,000 ناموجود
439 1800370 DTH01-4240-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 240×4 آلومینیومی (DTH01-4240-A) 4,895,000 ناموجود
440 1800365 DTH01-4240-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 240×4 مسی (DTH01-4240-C) 12,320,000 ناموجود
441 1800360 DTH01-4185-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 185×4 آلومینیومی (DTH01-4185-A) 3,630,000 ناموجود
442 1800355 DTH01-4185-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 185×4 مسی (DTH01-4185-C) 9,075,000 ناموجود
443 1800350 DTH01-4150-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150×4 آلومینیومی (DTH01-4150-A) 2,640,000 ناموجود
444 1800345 DTH01-4150-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150×4 مسی (DTH01-4150-C) 6,655,000 ناموجود
445 1800340 DTH01-4120-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120×4 آلومینیومی (DTH01-4120-A) 2,200,000 ناموجود
446 1800335 DTH01-4120-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120×4 مسی (DTH01-4120-C) 5,390,000 ناموجود
447 1800330 DTH01-4095-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95×4 آلومینیومی (DTH01-4095-A) 2,090,000 ناموجود
448 1800325 DTH01-4095-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95×4 مسی (DTH01-4095-C) 4,620,000 ناموجود
449 1800320 DTH01-4070-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70×4 آلومینیومی (DTH01-4070-A) 1,540,000 ناموجود
450 1800315 DTH01-4070-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70×4 مسی (DTH01-4070-C) 4,125,000 ناموجود
451 1800310 DTH01-4050-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×4 آلومینیومی (DTH01-4050-A) 990,000 ناموجود
452 1800305 DTH01-4050-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×4 مسی (DTH01-4050-C) 2,805,000 ناموجود
453 1800300 DTH01-4035-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×4 آلومینیومی (DTH01-4035-A) 825,000 ناموجود
454 1800295 DTH01-4035-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×4 مسی (DTH01-4035-C) 1,980,000 ناموجود
455 1800290 DTH01-4025-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×4 آلومینیومی (DTH01-4025-A) 660,000 ناموجود
456 1800285 DTH01-4025-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×4 مسی (DTH01-4025-C) 1,265,000 ناموجود
457 1800280 DTH01-4016-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×4 مسی (DTH01-4016-C) 825,000 موجود
458 1800275 DTH01-4010-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 10×4 مسی (DTH01-4010-C) 660,000 موجود
459 1800270 DTH01-4006-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 6×4 مسی (DTH01-4006-C) 495,000 موجود
460 1800265 DTH01-3300p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150+300×3 مسی (DTH01-3300p-C) 13,585,000 ناموجود
461 1800260 DTH01-3240p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120+240×3 مسی (DTH01-3240p-C) 9,515,000 ناموجود
462 1800255 DTH01-3185p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95+185×3 مسی (DTH01-3185p-C) 7,095,000 ناموجود
463 1800250 DTH01-3150p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+150×3 مسی (DTH01-3150p-C) 5,280,000 ناموجود
464 1800245 DTH01-3120p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70+120×3 مسی (DTH01-3120p-C) 4,345,000 ناموجود
465 1800240 DTH01-3095p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50+95×3 مسی (DTH01-3095p-C) 3,740,000 ناموجود
466 1800235 DTH01-3070p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35+70×3 مسی (DTH01-3070p-C) 3,300,000 موجود
467 1800230 DTH01-3050p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25+50×3 مسی (DTH01-3050p-C) 2,310,000 موجود
468 1800225 DTH01-3035p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+35×3 مسی (DTH01-3035p-C) 1,595,000 موجود
469 1800220 DTH01-3025p-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16+25×3 مسی (DTH01-3025p-C) 1,100,000 موجود
470 1800215 DTH01-2006-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 6×2 مسی (DTH01-2006-C) 330,000 ناموجود
471 1800210 DTH01-1300-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 300×1 آلومینیومی (DTH01-1300-A) 1,650,000 ناموجود
472 1800205 DTH01-1300-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 300×1 مسی (DTH01-1300-C) 4,730,000 ناموجود
473 1800200 DTH01-1240-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 240×1 آلومینیومی (DTH01-1240-A) 1,485,000 ناموجود
474 1800195 DTH01-1240-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 240×1 مسی (DTH01-1240-C) 3,355,000 ناموجود
475 1800190 DTH01-1185-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 185×1 آلومینیومی (DTH01-1185-A) 1,155,000 ناموجود
476 1800185 DTH01-1185-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 185×1 مسی (DTH01-1185-C) 2,530,000 ناموجود
477 1800180 DTH01-1150-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150×1 آلومینیومی (DTH01-1150-A) 935,000 ناموجود
478 1800175 DTH01-1150-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150×1 مسی (DTH01-1150-C) 1,925,000 ناموجود
479 1800170 DTH01-1120-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120×1 آلومینیومی (DTH01-1120-A) 825,000 ناموجود
480 1800165 DTH01-1120-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120×1 مسی (DTH01-1120-C) 1,595,000 ناموجود
481 1800160 DTH01-1095-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95×1 آلومینیومی (DTH01-1095-A) 770,000 ناموجود
482 1800155 DTH01-1095-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95×1 مسی (DTH01-1095-C) 1,430,000 ناموجود
483 1800150 DTH01-1070-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70×1 آلومینیومی (DTH01-1070-A) 660,000 ناموجود
484 1800145 DTH01-1070-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70×1 مسی (DTH01-1070-C) 1,265,000 ناموجود
485 1800140 DTH01-1050-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×1 آلومینیومی (DTH01-1050-A) 440,000 ناموجود
486 1800135 DTH01-1050-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×1 مسی (DTH01-1050-C) 880,000 ناموجود
487 1800130 DTH01-1035-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×1 آلومینیومی (DTH01-1035-A) 385,000 ناموجود
488 1800125 DTH01-1035-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×1 مسی (DTH01-1035-C) 660,000 ناموجود
489 1800120 DTH01-1025-A سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×1 آلومینیومی (DTH01-1025-A) 385,000 ناموجود
490 1800115 DTH01-1025-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 25×1 مسی (DTH01-1025-C) 495,000 ناموجود
491 1800110 DTH01-1016-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 16×1 مسی (DTH01-1016-C) 385,000 ناموجود
492 1800105 DTH01-1010-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 10×1 مسی (DTH01-1010-C) 330,000 ناموجود
493 1800100 DTH01-1006-C سرکابل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 6×1 مسی (DTH01-1006-C) 275,000 ناموجود
494 1810464 DJH01-4300-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 300×4 آلومینیومی (DJH01-4300-A) 11,000,000 ناموجود
495 1810458 DJH01-4240-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 240×4 آلومینیومی (DJH01-4240-A) 9,405,000 ناموجود
496 1810448 DJH01-4150-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 150×4 آلومینیومی (DJH01-4150-A) 5,995,000 ناموجود
497 1810443 DJH01-4120-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 120×4 آلومینیومی (DJH01-4120-A) 5,555,000 ناموجود
498 1810438 DJH01-4095-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 95×4 آلومینیومی (DJH01-4095-A) 5,170,000 ناموجود
499 1810433 DJH01-4070-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 70×4 آلومینیومی (DJH01-4070-A) 4,895,000 ناموجود
500 1810428 DJH01-4050-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 50×4 آلومینیومی (DJH01-4050-A) 2,695,000 ناموجود
501 1810423 DJH01-4035-A مفصل حرارتی فشار ضعیف (1 کیلو ولت) جهت کابل 35×4 آلومینیومی (DJH01-4035-A) 2,530,000 ناموجود
502 1810418