کانکتور رابط پرسی حرارتی (BVH)

  • جنس عایق: پلی الفین ضد شعله با قابلیت حرارت جمع شوندگی (2:1)
  • جنس هادی درون: مس
  • درجه حرارتی کاری: 45- تا 125 + درجه سانتی گراد
  • حداقل دمای جمع شوندگی عایق: 90 + درجه سانتی گراد
  • بسته بندی: 100 عدد در هر بسته
نامعلوم دسته:
نامعلوم دسته:

الف) توضیحات:

رابط یا موف حرارتی نوعی از کانکتور (اتصال دهنده) محسوب می گردند که جهت اتصال دو سیم به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. جهت بهره برداری از این نوع کانکور، دو سیمی که قرار است به یکدیگر متصل شوند در دو سر رابط وارد می گردند. دقت گردد که قسمت هادی هر دو سیم به مقدار برابر وارد قسمت هادی کانکتور گردد. سپس توسط ابزار پرس مناسب یا گاز انبر هادی مسی قرار گرفته داخل عایق رابط حرارتی پرس (دفرمه) می شود تا ارتباطی محکم بین هادی کانکتور و هادی دو سیم بر قرار گردد. پس از آن، عایق رابط که از جنس پلی الفین با قابلیت حرارت- جمع شوندگی (heat-shrinkable) است به وسیله فندک یا سشوار حرارت دیده تا کاما جمع شود و محل ورود دو سیم به داخل رابط کاما عایق و آب بندی گردد. با توجه به ارتباط بسیار مستحکم و آب بند ایجاد شده توسط رابط حرارتی، اتصال دو سیم ضد آب، روغن و زنگ زدگی می باشد. استفاده از رابط حرارتی در سیم کشی خودرو که نیاز به اتصال بسیار مطمئن می باشد متداول می باشد. کانکتور های رابط حرارتی،
در سه سایز عرضه می گردند. جهت سهولت استفاده، هر سایز از طریق رنگ عایق پی وی سی مرتبط به آن سایز کد گذاری شده است. عایق رابط های حرارتی شفاف هستند تا امکان رویت و اطمینان از پرس صحیح میسر باشد.

ب) مشخصات:

  • جنس عایق: پلی الفین ضد شعله با قابلیت حرارت جمع شوندگی (۲:۱)
  • جنس هادی درون: مس
  • درجه حرارتی کاری: ۴۵- تا ۱۲۵ + درجه سانتی گراد
  • حداقل دمای جمع شوندگی عایق: ۹۰ + درجه سانتی گراد
  • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در هر بسته

کانکتور رابط پرسی حرارتی

 

سبد خرید