قیچی نیمه اتوماتیک جهت برش کابل های آرمور دار با عملکرد چرخ دنده ای (جغجقه ای) (RUT250-1-1)

  • قیچی نیمه اتوماتیک جهت برش کابل های آرمور دار با عملکرد چرخ دنده ای (غجغه ای) (RUT800)
  • حداکثر سطح مقطع مورد برش سیم و کابل آرمور دار و خود نگهدار: 008 میلیمتر مربع
  • طول: متغیر به صورت تلسکوپی از 044 الی 036 میلیمتر
  • وزن: 0063 گرم
  • بسته بندی: یک عدد در کیف دسته دار از جنس پارچه برزنت

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ 

موجود در انبار

  • با ضمانت شرکت آژاکس
  • ارسال رایگان سفارشات بالای پنج میلیون تومان

الف( توضیحات:
این مدل قیچی با عملکرد چرخ دنده ای )جغجغه ای( جهت برش کابل های تا سطح مقطع ۰۲۱ میلیمتر با کلیه رشته ها از جنس فولاد، ۰۰۸
میلیمتر مربع کابل های آرمور دار فشار ضعیف و متوسط )انواع آرمور مفتولی یا نواری از جنس آلومینوم یا فولاد(، و ۰۰۸ میلیمتر مربع کابل های
می باشد. جهت افزایش امکان نیروی وارده به کابل با ترفند افزایش فاصله اهرمی، دسته این )RSCA( خود نگهدار هوایی فشار ضعیف و متوسط
۲ می باشد و دسته های ابزار با پوششی CiS ابزار به صورت تلسکوپی تا حدود ۰۵ % طول اولیه باز می گردد. جنس تیغه اصلی ابزار از فولاد ۰۶
جهت خوش تماسی بیشتر و افزایش مقدار اصطکاک در تماس با دست کاربر پوشانده شده است. این ابزار با یک عدد کیف RPT از جنس لاستیک
دسته دار از جنس برزنت جهت نگهداری مطمئن تر و قابلیت حمل راحت تر ارائه می گردد.

 

 

ب( مشخصات:
•حداکثر سطح مقطع مورد برش سیم و کابل آرمور دار و خود نگهدار: ۰۰۸ میلیمتر مربع
•طول: متغیر به صورت تلسکوپی از ۰۴۴ الی ۰۳۶ میلیمتر
•وزن: ۰۰۶۳ گرم
•بسته بندی: یک عدد در کیف دسته دار از جنس پارچه برزنت

 

 

 

 

 

 

 

برچسب: , , ,