ابزار نصب روکش حریم (روکش سیم هوایی / کاور سیم) (OLT)

OLT دسته:
  • ابزار نصب روکش حریم (OLT)
  • مناسب برای نصب کلیه سایز های روکش حریم
  • مناسب برای روکش حریم ساده و با چسب آب بندی
  • توصیه شده برای نصب در متراژ بالا

۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ 

موجودی تمام شده

 ابزار نصب روکش حریم (روکش سیم هوایی / کاور سیم) (OLT)

با بهره گیـری از این ابزار، می توان با سـرعت طول زیادی از روکش حریم را حول سیـم مورد عایق بندی نصـب نمود. این ابزار، شامل یک راهـگاه که عرض آن در امتداد طول کم می شود و چندین چرخک گردان می باشد. با قرار دادن دو زبانه روکـش حریم ما بین راهگاه و غلطک ها (در قسـمتی که راهگاه بیشترین عرض را دارد)، و با حرکت ابزار به جلو (سمتی که عرض راهگاه کمتر می شود)، دو زبانه روکش به هم نزدیک و در انتها، زبانه با قفل پیکانی در زبانه دیگر که پیکان را در بر می گیرد، قرار می گیرد.

این ابزار، امکان نصب کلیه سایز های روکش حریم، و هر دو نوع روکش حریم ساده و با چسب آب بندی را دارد، و استفاده از آن جهت صرفه جویی در زمان و انرژی فیـزیکی نصاب در نصب روکش حریم در طول بالا توصـیه می گردد.

ابزار نصب روکش حریم روکش سیم هوایی کاور سیم

 

برچسب: , ,