سیم چین و قیچی سیم و کابل

جهت برش و لخت کردن سیم های تا سطح مقطع ۶ میلیمتر مربع از سیم چین/سیم لخت کن تلفیقی، و از انواع قیچی ها جهت برش انواع سیم و کابل بسته به سایز آنها استفاده می گردد.
قیچی ها در دو نوع قیچی های مکانیکی ساده و قیچی های مکانیکی با مکانیزم چرخ دنده ای (جغجغه ای) عرضه می گردند.
سیم چین/سیم لخت کن تلفیقی – قیچی مکانیکی ساده – قیچی نیمه اتوماتیک با علمکرد چرخ دنده ای

نمایش دادن همه 10 نتیجه