اتصالات کابل

DeDe

 

اتصالات کابل

اتصالات مسی و آلومینیومی کابل

به منظور اتصال کابل های مسی به تجهیزات (شینه های) مسی از کابلشو مسی، اتصال دو کابل مسی به یکدیگر از رابط (موف) مسی، اتصالات کابل های آلومینومی به تجهیزات (شینه های) آلومینیومی از کابلشو آلومینیومی، و اتصال دو کابل آلومینیومی به یکدیگر از رابط (موف) آلومینومی استفاده می گردد. طبق تحقیقات، درصد افزایش مقاومت در محل برقراری اتصال کابلشو یا رابط با کابل که به صورت صحیح انجام نشده ۵۵۰% می باشد، لذا استفاده از کابلشو و رابط مناسب و نصب صحیح آن بسیار مهم می باشد. از نکات قابل توجه جهت اطمینان از اتصال صحیح، موارد ذیل حائز اهمیت می باشد:

 • جنس کابلشو و رابط به درستی انتخاب گردد:

جهت اتصال کابل مسی به شینه مسی: کابلشو مسی ، جهت اتصال کابل آلومینومی به شینه آلومینومی: کابلشو آلومینیومی، جهت اتصالا کابل آلومینومی به شینه مسی: کابلشو بیمتال، جهت اتصال کابل مسی به شینه آلومینیومی: کابلشو بیمتال آلیاژی یا کابلشو مسی با ورق بیمتال، جهت اتصال دو کابل مسی: رابط مسی، جهت اتصال دو کابل آلومینیومی: رابط آلومینیومی، جهت اتصال یک کابل مسی با یک کابل آلومینیومی: رابط بیمتال

 • سایز کابلشو و رابط باید دقیقا متناسب با سایز کابل انتخاب گردد. قطع رشته های کابل جهت کوچک تر نمودن آن جهت ورود به کابلشو کوچک، یا پر کردن کابلشو سایز بزرگتر نسبت به کابل به هیچ وجه صحیح نمی باشد.
 • از آنجا که زنگ زدگی (اکسید) تشکیل شده روی سطوح از جنس آلومینیوم مقاومت الکتریکی بالایی در آن نقطه ایجاد می کند، ضروری است قبل از اتصال کابلشو یا رابط، کابل و شینه توسط برس سیمی اکسید زدایی گردد و به گریس هادی ضد خوردگی آغشته گردد.
 • سایز پیچ و مهره مورد استفاده جهت بستن کابلشو به شینه باید متناسب با قطر سوراخ کابلشو و از جنس فولاد گالوانیزه گرم باشد. همچنین، استفاده از واشر فنری در محل اتصال کابلشو به شینه الزامی است. عدم استاده از واشر فنری در اتصالاتی که در معرض تغییر دما (انقباض و انبساط) و یا نوسان و لرزش می باشد، باعث سست شدن اتصال در مرور زمان می گردد.
 • محکم نمودن پیچ مورد استفاده جهت بستن کابلشو باید توسط آچار مجهز به گشتاور سنج (torque meter) و تا گشتاور اعلام شده توسط سازنده باشد.
 • انجام صحیح عملیات پرس کابلشو یا رابط به کابل یکی از مهم ترین نکات مورد توجه در حین نصب می باشد. استفاده از ابزار پرس و قالب مناسب آن ابزار (با توجه به سایز کابلشو و رابط مورد اتصال) و انجام تعداد پرس مناسب جهت انجام پرس در این خصوص حائز اهمیت می باشد.

انواع اتصالات مسی و آلومینیومی کابل DeDe Electric Group ذیلا معرفی می گردد:

کابلشو و رابط مسی و آلومینیومی

۱. کابلشو های مسی فشار ضعیف (LC)

الف) توضیحات:

این نوع کابلشو ها جهت اتصال کابل مسی به شینه های مسی یا تجهیزات دیگری که ارتباط مسی دارند و در سطح ولتاژی فشار ضعیف (تا ۱ کیلو ولت) استفاده می شود. جهت استفاده از کابلشو، کابل مسی داخل لوله ساق کابلشو شده و به وسیله ابزار پرس مناسب با سایز قالب مرتبط با سایز کابل و کابلشو، پرس می گردد. سپس سوراخ کابلشو در قسمت ورودی و رزوه دار شینه مسی یا تجهیز دیگر مد نظر قرار گرفته و به واسطه پیچ و مهره محکم می گردد.
این کابلشو ها، از لوله مسی بدون درز تولید و در سایز های مختلف، جهت ورودی کابل مسی از سطح مقطع ۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع عرضه می گردد. بر روی کابلشو، سایز کابل ورودی به کابلشو بر حسب میلیمتر مربع و قطر سوراخ کابلشو بر جسب سایز پیچ متریک در استاندارد ISO درج شده ا ست.

ب) مشخصات:

• جنس: مس با خلوص بیش از ۹۹.۹% تولید شده از لوله مسی با گرید (Tough Pitch Copper) TPC مس شهید باهنر
• آبکاری: قلع

کابلشو های مسی فشار ضعیف (LC)

 

 

۲. کابلشو های مسی فشار متوسط (با ساق بلند) (LCL)

الف) توضیحات:

این نوع کابلشو ها جهت اتصال کابل مسی به شینه های مسی یا تجهیزات دیگری که ارتباط مسی دارند استفاده می شود. با توجه به ساق بلندتر کابلشو در این مدل کابلشو ها، این کابلشو ها عموما جهت اتصالات برق فشار متوسط (از ۱ الی ۳۶ کیلوولت) استفاده می گردد. این نوع کابلشو از لوله مسی بدون درز تولید می گردد.

ب) مشخصات:

• جنس: مس با خلوص بیش از ۹۹.۹% تولید شده از لوله مسی با گرید (Tough Pitch Copper) TPC مس شهید باهنر
• آبکاری: قلع

LCL کابلشو های مسی فشار متوسط با ساق بلند

 

 

۳. کابلشو های آلومینیومی (LA)

الف) توضیحات:

این نوع کابلشو ها جهت اتصال کابل آلومینومی به شینه های آلومینیومی یا تجهیزات دیگری که ارتباط آلومینیومی دارند استفاده می شود. این نوع کابلشو از لوله آلومینیومی بدون درز تولید می گردد.

ب) مشخصات:

جنس: آلومینیوم با خلوص بیش از ۹۹.۹%

LA کابلشو های آلومینیومی

 

 

۴. رابط (موف) های مسی (CC)

الف) توضیحات:

این نوع رابط (موف) ها، جهت اتصال دو کابل مسی به یکدیگر و در سطح ولتاژ فشار ضعیف و متوسط استفاده می گردد. جهت استفاده از رابط، دو کابل مسی به یک میزان هر یک از یک طرف وارد سوراخ رابط شده و به وسیله ابزار پرس مناسب با سایز قالب مرتبط با سایز کابل رابط، پرس می گردد. با توجه به لزوم عایق بندی رابط ها پس از پرس، عموما از کیت های مفصل حرارتی (فشار ضعیف و متوسط بسته به سطح ساختار و سطح ولتاژی کابل) که علاوه بر وجود رابط در آن، روکش های حرارتی به مقدار مناسب جهت فرایند عایق سازی و ایمن سازی کابل و سایر ملزومات مورد استفاده جهت مفصل بندی قرار گرفته، استفاده می گردد. این رابط ها، از لوله مسی بدون درز تولید و در سایز های مختلف، جهت ورودی کابل مسی از سطح مقطع ۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع عرضه می گردد. بر روی رابط ها، سایز کابل ورودی به رابط بر حسب میلیمتر مربع درج شده است.

ب) مشخصات:

• جنس: مس با خلوص بیش از ۹۹.۹% تولید شده از لوله مسی با گرید (Tough Pitch Copper) TPC مس شهید باهنر
• آبکاری: قلع

CC رابط موف های مسی

 

 

۵. رابط (موف) های آلومینیومی (CA)

الف) توضیحات:

این نوع رابط (موف) ها، جهت اتصال دو کابل آلومینیومی به یکدیگر استفاده می شود. با توجه به لزوم عایق بندی رابط ها پس از پرس، عموما از کیت های مفصل حرارتی (فشار ضعیف و متوسط بسته به ساختار و سطح ولتاژی کابل) که علاوه بر وجود رابط در آن، روکش های حرارتی به مقدار مناسب جهت فرایند عایق سازی و ایمن سازی کابل و سایز ملزومات مورد استفاده جهت مفصل بندی قرار گرفته، استفاده می گردد. این نوع رابط از لوله آلومینیومی بدون درز تولید می گردد.

ب) مشخصات:

جنس: آلومینیوم با خلوص بیش از ۹۹.۹%

CA رابط موف های آلومینیومی

 

 

اتصالات بیمتال کابل (کابلشو بیمتال / رابط بی متال)

به منظور اتصال کابل های آلومیینومی به تجهیزات مسی (شینه ها و بوشینگ ها) از اتصالات بیمتال کابل (کابلشو بیمتال / رابط بی متال) استفاده می گردد. در صورت استفاده از اتصالات تمام مس در این نوع اتصالات، پدیده گالوانیک بین دو فلز غیر همجنس رخ داده که منجر به شکست اتصال در آن نقطه می گردد، در صورتی که در کابلشو و رابط بیمتال تولیدی از طریق جوش اصطکاکی، اتصال به اندازه ای قوی است که شکستی در محل تلاقی دو فلز صورت نمی گیرد.
انواع اتصالات بیمتال کابل (کابلشو بیمتال / رابط بی متال) DeDe Electric Group ذیلا معرفی می گردد.

 

۱. کابلشو بیمتال مدل DTL-2

الف) توضیحات:
این نوع کابلشو ها (کابلشو بیمتال) جهت اتصال کابل آلومینیومی به شینه های مسی فشار ضعیف و یا بوشینگ انواع تجهیزات فشار متوسط (کلید ها، ترانسفورماتور ها، …) از طریق پیچ و مهره استفاده می شود. جهت استفاده از این نوع کابلشو (کابلشو بیمتال)، کابل آلومینیومی داخل لوله ورودی کابلشو شده و به بوسیله ابزار پرس مناسب با سایز دای مرتبط با سایز کابل، پرس می گردد. سپس سوراخ کابلشو در قسمت ورودی و رزوه دار شینه مسی یا بوشینگ قرار گرفته، و به واسطه پیچ و مهره محکم می گردد. لوله ورودی این کابلشو ها (کابلشو بیمتال)، آغشته به گریسی مخصوص با مقاومت دمایی بالا می باشد تا علاوه بر جلوگیری از اکسید شدن آلومینیوم، اتصال الکتریکی کابل به لوله ورودی کابلشو را بهبود بخشد.
لوله ورودی کابلشو بیمنال توسط درپوش پلاستیکی مسدود شده است تا گریس به بیرون از لوله تراوش ننماید. تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم، “جوش اصطکاکی” می باشد. در کابلشو بیمتال های DeDe Electric Group ، قبل از سوراخ کاری قسمت آلومینیومی و فورج و پانج سر مسی، جوش اصطکاکی ایجاد می گردد و پس از آن مراحل سوراخ کاری، فورج، پانچ، … صورت می گیرد. با توجه به این فرآیند تولید، اتصال نا گسستنی مس به آلومینیوم کابلشوی تولید شده نهایی تضمین شده است، زیرا اتصالات سست در حین پروسه های پس از جوش اصطکاکی، خود به خود نمایان و از چرخه تولید حذف می گردند. این کابلشو ها (کابلشو بیمتال) در سایز های مختلف، جهت ورودی کابل آلومینیومی از سطح مقطع ۱۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع عرضه می گردد. بر روی کابلشوها، سایز کابل ورودی به کابلشو بر حسب میلیمتر مربع، و قطر سوراخ کابلشو بر حسب سایز پیچ متریک در استاندارد ISO درج شده است.

ب) مشخصات:

   • جنس قسمت ورودی کابل: آلومینیوم با خلوص بیش از ۹۹/۵%
   • جنس قسمت مورد اتصال تجهیز: مس با خلوص بیش از ۹۹/۹%
   • تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم: جوش اصطکاکی (friction welding)

مشخصات کابلشو بیمتال

ج) شیوه کد گذاری کالا:

نحوه کدگذاری کابلشو بیمتال

بسته بندی کابلشو بیمتال

 

 

۲. رابط بیمتال مدل GTL

الف) توضیحات:

رابط های بیمتال (موف بیمتال)، جهت اتصال کابل آلومینیومی به کابل مسی استفاده می گردد. بدیهی است، جهت امکان ایجاد جریان در یک مقاومت تقریبا یکسان در هر دو کابل، ضروری است که سطح مقطع کابل آلومینیومی که هادی نازل تری نسبت به مس است، بیشتر از سطح مقطع کابل مسی متناظر با همان آمپر باشد. لذا، قسمت ورودی کابل آلومینیومی، همواره قطر بیشتری نسبت به قسمت ورودی کابل مسی دارد. جهت استفاده از این رابط (موف بیمتال / رابط بی متال)، کابل آلومینیومی داخل لوله رابط شده و با ابزار پرس مناسب با سایز دای مرتبط پرس می شود. همین امر در خصوص کابل مسی نیر تکرار می گردد. لازم به ذکر است که وسط این رابط ها (موف بیمتال / رابط بی متال)، مسدود است، لذا اتصال مستقیم بین دو سیم مسی و آلومینیومی وجود ندارد و اتصال تنها از طریق رابط بیمتال (موف بیمتال) صورت می گیرد. لوله آلومینیومی این رابط ها، آغشته به گریسی مخصوص با مقاومت دمایی بالا می باشد تا علاوه بر جلوگیری از اکسید شدن آلومینیوم، اتصال الکتریکی کابل به لوله ورودی کابلشو را ببهبود بخشد. لوله ورودی کابلشو توسط درپوش پلاستیکی مسدود شده است تا گریس به بیرون از لوله تراوش ننماید. تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم، “جوش اصطکاکی” می باشد.
در رابط بیمتال های DeDe Electric Group (موف بیمتال)، قبل از سوراخ کاری قسمت های آلومینیومی و مسی، جوش اصطکاکی ایجاد می گردد و پس از آن مراحل سوراخ کاری، … صورت می گیرد. با توجه به این فرآیند تولید، اتصال نا گسستنی مس به آلومینیوم رابط تولید شده نهایی تضمین شده است، زیرا اتصالات سست در حین پروسه های پس از جوش اصطکاکی، خود به خود نمایان و از چرخه تولید حذف می گردند. این رابط ها (رابط بی متال / موف بی متال) در سایز های مختلف، جهت ورودی کابل آلومینیومی از سطح مقطع ۱۶ الی ۵۰۰ میلیمتر مربع عرضه می گردد. بر روی کابلشوها، سایز کابل آلومینیومی ورودی به رابط بر حسب میلیمتر مربع درج شده است.

ب) مشخصات:

   • جنس قسمت ورودی کابل: آلومینیوم با خلوص بیش از ۹۹/۵%
   • جنس قسمت مورد اتصال تجهیز: مس با خلوص بیش از ۹۹/۹%
   • تکنولوژی اتصال مس به آلومینیوم: جوش اصطکاکی (friction welding)

مشخصات رابط بیمتال

جدول مشخصات رابط بیمتال

ج) شیوه کد گذاری کالا:

نحوه کدگذاری رابط بیمتال

 

 

سبد خرید