dede.ir
dede.ir
dede.ir

DeDe_electric_group_detailsDefine

 

ابزار پرس اتصالات به کابل (پرس کابلشو / پرس رابط / پرس موف)

جهت نصب کابلشو و رابط (موف) از نوع پرسی به کابل، از ابزار پرس کابل (پرس کابلشو / پرس رابط / پرس موف) استفاده می گردد. این ابزار با دفرمگی همگون بدنه کابلشو و یا رابط به سمت کابل، کابلشو یا رابط را به هادی مسی یا آلومینیومی بدون هیچ گونه فاصله متصل می نماید تا جریان الکتریکی از هادی کابل به کابلشو یا رابط ادامه یابد. با توجه به اهمیت زیاد می باشد. برخی نکات IEC 60352-2 کیفیت پرس کابلشو و یا رابط به هادی کابل، در این زمینه استانداردهایی تدوین شده است که از رایج ترین آنها استاندارد مهم در خصوص پرس کابلشو طبق این استاندارد، از قرار زیر می باشد:

 • ابزار پرس و اتصال مربوطه (پرس کابلشو / پرس رابط / پرس موف) باید توسط یک برند ارائه گردد، در غیر اینصورت مصرف کننده مسئولیت کیفیت کابلشو/رابط پرس شده را دارد.
 • ابزار پرس باید به گونه ای باشد که پس از پرس، به کابلشو/رابط یا قالب مورد استفاده جهت پرس صدمه وارد ننماید.
 • جهت نیل به پرس مناسب، پیشنهاد می گردد که ابزار پرس دارای چرخه کاری پرس کامل باشد، بدین معنی که پس از پرس کابلشو/رابط، دسته، یا قالب ها به سهولت به حالت اولیه (باز) بر گردد. در ابزار های پرس اتوماتیک و نیمه اتوماتیک، کل فرآیند به صورت خودکار انجام می پذیرد.
 • ابزار باید به نحوی طراحی شده باشد که پرس در یک مرحله کامل صورت گیرد، و نیاز به تکرار چندین مرتبه ای فرآیند جهت تکمیل پرس نباشد.
 • ابزار باید به نحوی باشد که تنها نیاز به تنظیمات مختصر قبل از انجام پرس باشد.
 • قالب های ابزار باید به نحوی طراحی شده باشد که در مدل مشابه نیز قابل استفاده باشد. همچنین، قالب ها باید به نحوه مناسب علامتگذاری شده باشند.

یک پرس مناسب (پرس کابلشو / پرس رابط / پرس موف)، خواص زیر را دارد:

 • عایق سیم یا کابل، در کابلشو/رابط پرس شده قرار نگرفته است.
 • هادی به صورت کامل در کابلشو/رابط قرار گرفته است. در برخی کابلشو/رابط ها سوراخی جهت مشاهده اینکه سیم به چه میزان داخل کابلشو/رابط قرار گرفته است، تعیبه شده است. هادی باید به مقداری داخل کابلشو/رابط قرار گیرد که از این سوراخ هادی قابل رویت باشد.
 • سطح مقطع سیم یا کابل با نیروی پرس بیش از اندازه کاهش نیابد.
 • بین رشته های سیم یا کابل پرس شده هوایی وجود ندارد (نیروی پرس کمتر از مقدار لازم نشود).

سایر نکات قابل توجه جهت پرس مناسب از قرار زیر است:

 • قبل از انجام پرس (پرس کابلشو / پرس رابط / پرس موف)، از تمیزی کابلشو / رابط و هادی کابل اطمینان حاصل شود. در کابل های آلومینیومی، در صورت اینکه هادی دچار زنگ زدگی باشد، ضروری است ابتدا قسمت زنگ زده زدوده شود.
 • ضروری است اندازه مناسب عایق از هادی جدا گردد. به صورت حدودی، ۱۰ % بیش از عمق بدنه کابلشو/رابط باید عایق از هادی جدا شود. علت این امر، افزایش طول کابلشو/رابط با انجام پرس است.
 • قالب های ابزار پرس باید سالم و تمیز باشند.
 • در کابلشو ها، پرس از قسمت فوقانی شروع و به سمت کابل صورت می پذیرد. در رابط ها، ابتدا مرکز رابط پرس، و پس از آن طرفین از مرکز به سمت کابل پرس می شوند.

انواع پرس کابل

انواع ابزار پرس اتصالات به کابل DeDe Electric Group ذیلاً معرفی می گردد:

جدول انواع پرس کابل

انواع پرس کابل

۱. پرس هیدرولیک کابلشو / رابط / موف مسی از سایز ۱۰ الی ۳۰۰ میلیمتر مربع (HCT300)

الف) توضیحات:

ابزار پرس هیدرولیک کابلشو / رابط / موف با کد ۳۰۰ HCT جهت نصب اتصالات کابلشو/رابط مسی از سایز (سطح مقطع) ۱۰ الی ۳۰۰ میلیمتر مربع و کابلشو/رابط آلومینیومی از سایز ۶۱ الی ۰۴۲ میلیمتر مربع به کابل، مورد استفاده قرار می گیرد. در ابزار پرس هیدرولیک کابلشو / رابط / موف، از روغن جهت انتقال نیروی مکانیکی دست اپراتور به اجزاء متحرک ابزار (مانند شفت و پیستون) اسـتفاده می گردد. ابزار در جعبه ای قفل شـو از جنس پلاستیـک سـخت، به همراه ۱۲ عدد قالب پرس در سایز های گوناگون عرضــه می گردد. قالب با سایز مناسب طبق جدول پیش رو جهت هر سطح مقطع کابل مورد استفاده می گیرد.

نحوه استفاده از ابزار پرس هیدرولیک کابلشو / رابط / موف به شرح زیر می باشد:

الف) قالب سایز مناسب، بسته به سایز کابلشو/رابط مسی یا آلومینیومی مورد پرس انتخاب می گردد. سایز مورد درج بر روی قالب ها جهت پرس کابلشو/رابط از جنس مس با همان سطح مقطع مناسب می باشد. جهت پرس کابلشو/رابط از جنس آلومینیوم، از یک سایز بزرگتر قالب جهت پرس استفاده می گردد. بنابراین، سایز قالب مناسب جهت پرس کابلشو و رابط مسی و آلومینیومی از قرار جدول زیر می باشد:

سایز قالب های پرس هیدرولیک

ب) قسمت فوقانی و تحتانی قالب را هر یک در قسمت مناسب واقع در سر ابزار وارد می نماییم. ضروری است که از پرس پرس ابزار هیدرولیک کابلشو / رابط / موفبدون قالب نصب شده اجتناب گردد.
ج) کابلشو / رابط / موف را به طور کامل وارد سیم یا هادی هر هسته کابل می نماییم.
د) کابلشو / رابط / موف را بین قالب‌ها قرار می دهیم. قسمت متحرک دسته را چندین بار فشار می دهیم (پمپ می زنیم) تا دو قالــب کابلشــو/رابط را کاملا پرس نماید.
و) پیچ کناری را چرخانده تا پیستون داخلی ابزار خلاص و دو فک ابزار کاملا باز شوند.
ه) کابلشو / رابط / موف پرس شده را از سر ابزار بیرون می آوریم.

پرس هیدرولیک

لیست قطعات تشکیل دهنده ابزار پرس هیدرولیک کابلشو / رابط / موف از قرار زیر می باشد:

لیست قطعات پرس هیدرولیک

ب) مشخصات:

 • دامنه پرس: کابلشو/رابط مسی از سایز ۱۰ الی ۳۰۰ میلیمتر مربع، رابط یا کابلشو آلومیینومی از سایز ۱۶ الی ۲۴۰ میلیمتر مربع
 • نیروی پرس: ۷۰ کیلو نیوتن
 • نوع پرس: شش ضلعی
 • بازه حرکت: ۲۲ میلیمتر
 • بسته بندی: جعبه قفل شو از جنس پلاستیک سخت
 • طول: حدود ۵۰۰ میلیمتر
 • وزن ابزار: حدود ۱۸۰۰ گرم
 • وزن جعبه: حدود ۱۸۰۰ گرم
 • وزن کل: حدود ۳۶۰۰ گرم
 • تعداد و سایز قالب ها: ۱۲ جفت در سایزهای ۱۰، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۷۰، ۹۵، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۵، ۲۴۰، ۳۰۰
 • جنس قالب ها: فولاد آلیاژی گرید ۴۲CrMo (طبق استاندارد۳۰۷۷ GB/ T) سخت کاری و آب کاری شده
 • سایر: حاوی یک ست O-ring آب بند یدکی، و اطلاعات گارانتی و راهنمای بهره برداری به زبان فارسی

پرس هیدرولیک

۲. پرس مکانیکی (دستی) کابلشو / رابط / موف مسی از سایز ۶ الی ۵۰ میلیمتر مربع (MCT050)

الف) توضیحات:

ابزار پرس دستی کابلشو / رابط / موف با کد MCT120 جهت نصب اتصالات کابلشو/رابط مسی از سایز (سطح مقطع) ۶ الی ۱۲۰ میلیمتر مربع و کابلشو/رابط آلومینیومی از سایز ۱۶ الی ۹۵ میلیمتر مربع به کابل مورد اســتفاده قرار می گیرد. نیروی پــرس در ابزار پرس دستی کابلشو / رابط / موف از طریق نیروی دست اپراتور تأمین می گردد. این ابزار حاوی ۹ جفت قالب می باشد که همگی در قسمت سر ابزار، و به صورت یک تکه از جنس فولاد که حول محوری می چرخد تعبیه شد است. جهت استفاده از قالب با سایز مناسب، با فشار بر روی فنری که بر روی سر ابزار تعیبه شده قالب ها آزاد شده، سپس با چرخاندن محور قالب ها، قالب با سایز مناسب انتخاب می گردد. ضروری است هنگام پرس، دو سایز قالب انتخاب شده در هر دو قسمت پرس دستی کابلشو / رابط / موفیکی باشد، لذا انتخاب قالب با سایز مناسب باید به صورت مجزا جهت هر طرف صورت گیرد.

الف) مشخصات:

 • دامنه پرس: کابلشو/رابط مسی از سایز ۶ الی ۵۰ میلیمتر مربع، کابلشو/رابط آلومیینومی از سایز ۱۶ الی ۳۵ میلیمتر مربع
 • نوع پرس: شش ضلعی
 • بسته بندی: جعبه مقوایی
 • طول: حدود ۴۰۰ میلیمتر
 • وزن: حدود ۱۵۰۰ گرم
 • تعداد و سایز قالب ها: ۶ جفت در سایزهای ۱۰،۶، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰
 • جنس قالب ها: فولاد آلیاژی گرید ۴۲CrMo (طبق استاندارد۳۰۷۷ GB/ T) سخت کاری و آب کاری شده

پرس کابل دستی

۳. پرس مکانیکی (دستی) کابلشو / رابط / موف مسی از سایز ۶ الی ۱۲۰ میلیمتر مربع (MCT120)

الف) توضیحات:

ابزار پرس دستی کابلشو / رابط / موف با کد MCT050 جهت نصب اتصالات کابلشو/رابط مسی از سایز (سطح مقطع) ۶ الی ۵۰ میلیمتر مربع و کابلشو/رابط آلومینیومی از سایز ۱۶ الی ۳۵ میلیمتر مربع به کابل مورد استفاده قرار می گیرد. نیروی پرس در این ابزار از طریق نیروی دست اپراتور تأمین می گردد. این ابزار حاوی ۶ جفت قالب می باشد که همگی در قسمت سر ابزار، و به صورت یک تکه از جنس فولاد که حول محوری می چرخد تعبیه شد است. جهت استفاده از قالب با سایز مناسب، با فشار بر روی فنری که بر روی سر ابزار تعیبه شده قالب ها آزاد شده، سپس با چرخاندن محور قالب ها، قالب با سایز مناسب انتخاب می گردد. ضروری است هنگام پرس، دو سایز قالب انتخاب شده در هر دو قسمت پرس دستی کابلشو / رابط / موف یکی باشد، لذا انتخاب قالب با سایز مناسب باید به صورت مجزا جهت هر طرف صورت گیرد.

الف) مشخصات:

 • دامنه پرس: کابلشو/رابط مسی از سایز ۶ الی ۱۲۰ میلیمتر مربع، کابلشو/رابط آلومیینومی از سایز ۱۶ الی ۹۵ میلیمتر مربع
 • نوع پرس: شش ضلعی
 • بسته بندی: جعبه مقوایی
 • طول: حدود ۶۵۰ میلیمتر
 • وزن: حدود ۳۸۰۰ گرم
 • تعداد و سایز قالب ها: ۹ جفت در سایزهای ۱۰،۶، ۱۶، ۲۵، ۳۵، ۵۰، ۷۰، ۹۵، ۱۲۰
 • جنس قالب ها: فولاد آلیاژی گرید ۴۲CrMo (طبق استاندارد۳۰۷۷ GB/ T) سخت کاری و آب کاری شده

پرس کابل دستی

خرید ابزار پرس کابل هیدرولیک و دستی

دانلود کاتالوگ ابزار پرس اتصالات به کابل (پرس هیدرولیک کابلشو / رابط / موف و پرس دستی کابلشو / رابط / موف)