معرفی محصول: کلید های قطع و وصل فشاری روکار

این نوع کلید های دکمه دار، راه حل اقتصادی بسیار خوب برای قطع و وصل بارهای اهمی و کارگاهی، خانگی […]

کلید های قطع و وصل فشاری روکار
کلید های قطع و وصل فشاری روکار
این نوع کلید های دکمه دار، راه حل اقتصادی بسیار خوب برای قطع و وصل بارهای اهمی و کارگاهی، خانگی و تجاری تکفاز و سه فاز تا حدود ۳۰ آمپر از قبیل روشنایی سالن ها و موتورهای کوچک و هواکش سالن ها و ماشین آلات برقی می باشد.