معرفی محصول: چراغ سیگنال های LED قطر ۲۲ میلیمتر زنگ دار (بیزر دار)

این نوع چراغ سیگنال ها، علاوه بر مشخصات چراغ سیگنال های LED قطر ۲۲ میلیمتر ساده، مجهز به زنگ نیز […]

چراغ سیگنال زنگ دار
چراغ سیگنال زنگ دار
این نوع چراغ سیگنال ها، علاوه بر مشخصات چراغ سیگنال های LED قطر ۲۲ میلیمتر ساده، مجهز به زنگ نیز هستند. در صورت برق دار شدن چراغ سیگنال زنگ دار، علاوه بر روشن شدن LED، زنگ آن نیز به صدا در می آید. از این رو از این چراغ سیگنال ها، به عنوان ابزار هشدار سمعی/بصری عبور جریان از مدار استفاده می گردد. این چراغ سیگنال ها عمدتا با LED قرمز رنگ ارائه می گردد. آهنگ زنگ هشدار این چراغ سیگنال ها به صورت منقطع می باشد.