معرفی محصول: میکرو سوئیچ های سری MA

۸ مدل تحریک گوناگون عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار عمر الکتریکی زیر بار حداقل هزار بار […]

میکروسوئیچ های توان ره صنعت سری MA
میکروسوئیچ های توان ره صنعت سری MA
۸ مدل تحریک گوناگون عمر مکانیکی بدون بار بیش از ۱۰ میلیون بار عمر الکتریکی زیر بار حداقل هزار بار قطع و وصل کنتاکت های داخل خود تمیز شونده از جنس نقره بدنه از جنس پلی آمید ضد شعله با مقاومت الکتریکی حرارتی و مکانیکی بالا ترمینال های فیشی از جنس برنج با آبکاری قلع