معرفی محصول: لیبل حرارتی با استاندارد نظامی (L2T)

لیبل حرارتی با استاندارد نظامی نوعی روکش حرارتی جمع شونده مختص استفاده جهت چاپ و استفاده به عنوان لیبل حول […]

لیبل حرارتی سیم و کابل
لیبل حرارتی سیم و کابل
لیبل حرارتی با استاندارد نظامی نوعی روکش حرارتی جمع شونده مختص استفاده جهت چاپ و استفاده به عنوان لیبل حول سیم ها، کابل ها، لوله ها، شلنگ ها، و سایر اجسام مورد لیبل گذاری می باشد. جهت استفاده از این نوع روکش حرارتی، عکس، متن، یا علامت مورد نظر روی آن توسط پرینتر حرارتی چاپ، و سپس روکش به طول دلخواه برش و حول جسم مورد لیبل گذاری قرار می گیرد. با حرارتی دهی روکش حرارتی توسط سشوار صنعتی، روکش حول جسم مورد نظر جمع و مستحکم می گردد.

مطالب مرتبط: