معرفی محصول: قیچی ۲۲ جهت برش سیم/کابل غیر فولادی

قیچی ۲۲ ( LK22 )جهت برش سیم/کابل غیر فولادی قیچی سیم تا سطح مقطع ۲۲ میلیمتر مربع

قیچی 38 جهت برش سیم کابل غیر فولادی
قیچی 38 جهت برش سیم کابل غیر فولادی
قیچی ۲۲ ( LK22 )جهت برش سیم/کابل غیر فولادی قیچی سیم تا سطح مقطع ۲۲ میلیمتر مربع

مطالب مرتبط: