معرفی محصول: سرکابل سرد (فنری) فشار متوسط ۲۴ کیلو ولت

کیت کامل جهت سه کابل تک هسته و یا یک کابل سه هسته شامل کلیه متعلقات نصب به غیر از […]

مفصل سرد