معرفی محصول: سرکابل جداشونده ۲۴ کیلو ولت چپقی (زانویی)

سرکابل جدا شونده (پلاگ-این) ۲۴ کیلو ولت مدل چپقی (Elbow) زانویی هلند و به تایید رسیده از پژوهشگاه نیرو KEMA […]

سرکابل جدا شونده 24 ولت چپقی