معرفی محصول: درپوش حرارتی ولو دار کابل

این نوع درپوش ها، مشابه درپوش های حرارتی ساده می باشند، با این تفاوت که داخل این درپوش ها به […]

درپوش حرارتی ولودار کابل
درپوش حرارتی ولودار کابل
این نوع درپوش ها، مشابه درپوش های حرارتی ساده می باشند، با این تفاوت که داخل این درپوش ها به صورت مارپیچی می باشد و یک ولو (شیر) بر روی سر درپوش نصب شده است. پس از نصب کامل درپوش بر روی کابل، امکـــان تخلیه رطوبت داخل درپوش از طریق تزریق گاز به وسیله ولو یک طـــرفه قرار گرفته بر روی درپوش میـــسر می باشــد. این نوع درپــوش ها، غالبا جهت کابل های مخابراتی تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد.