معرفی محصول: ترمینال (کانکتور) پیچی

ترمینال های پیچی، نوعی اتصالات سیم هستند که برای اتصال دو یا چند رسانا به یکدیگر به کار می روند. […]

کاکتور پیچی
کاکتور پیچی
ترمینال های پیچی، نوعی اتصالات سیم هستند که برای اتصال دو یا چند رسانا به یکدیگر به کار می روند. این نوع ترمینال ها جایگزین مناسبی نسبت به ترمینال های دیگر مثل مدل شاخه ای یا لحیم کاری هادی ها به یکدیگر و عایق کاری پس از آن محسوب می شود. از مزایای ترمینال های پیچی، قیمت ارزان تر، سهولت استفاده، و سرعت بالا در استفاده از آن جهت اتصال هادی ها و یا رفع اتصال هادی ها به یکدیگر می باشد.

مطالب مرتبط: