معرفی محصول: محفظه روکار (با صفحه رویی معمولی) – مخصوص کلید گردان های سری G و E

درجه حفاظت: IP65 ابعاد: ۱۲۰× ۹۵ × ۷۸ مورد استفاده به عنوان محفظه کلید های: سری G ، کلید های […]

محفظه روکار با صفحه رویی معمولی
محفظه روکار با صفحه رویی معمولی
درجه حفاظت: IP65 ابعاد: ۱۲۰× ۹۵ × ۷۸ مورد استفاده به عنوان محفظه کلید های: سری G ، کلید های ۱۲ الی ۳۲ آمپر، سری E ، کلید های ۱۶ الی ۴۰ آمپر

مطالب مرتبط: