معرفی محصول: محفظه روکار (با صفحه رویی قفل شو) – مخصوص کلید گردان های سری G و E

درجه حفاظت: IP65 ابعاد: ۱۲۰× ۹۵ × ۷۸ مورد استفاده به عنوان محفظه کلید های: سری G ، کلید های […]

محفظه روکار با صفحه رویی قفل شو