اتصالات سیم

DeDe

اتصالات سیم

وایرشو

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد. مورد استفاده وایرشو از این قرار است که وایرشو به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق وایرشو روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس وایرشو توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز وایرشو) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین وایرشو و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی وایرشو در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد. از مزیت های عمده استفاده از وایرشو در سیم کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال بدون استفاده از وایرشو و استفاده از چسب برق جهت عایق کاری موارد ذیل را می توان نام برد:
  • اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال
  • ایمنی بالاتر عایق کاری سیم
  • عدم نیاز به استفاده از چسب برق
  • سرعت کار بالاتر
  • قیمت مناسب تر
انواع وایرشو های روکش دار DeDe Electric Group ذیلا معرفی می گردد.

۱ – وایرشو های دوبل روکش دار (TE)

الف) توضیحات: وایرشو هـای دوبل روکش دار دارای ورودی دو سیم به صورت همزمان می باشد. دو سیم وارد وایرشــو دوبل شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین دو سیم و وایرشو و همچنین ما بین دو سیم برقرار گردد. عایق وایرشو های دوبل به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد. جنس و رنگ روکش وایرشو های دوبل روکش دار مطابق با استاندارد DIN می باشد. ب) مشخصات:
   • جنس هادی: مس با خلوص ۹۵/۹۹%
   • آبکاری هادی: قلع
   • جنس روکش: PVC یا نایلون (در صورت درخواست)
   • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در هر بسته
شماتیک وایر شو
جدول سایز های وایرشو های دوبل
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری وایرشو دوبل

۲ – وایرشو های تکی روکش دار (E)

الف) توضیحات: وایرشو های تکی روکش دار دارای ورودی یک سیم می باشد. یک سیم وارد وایرشو تکی شده و با ابزار مناسب پرس می شود تا ارتباط ناگسستنی فیزیکی بین سیم و وایرشو برقرار گردد. عایق وایرشو های تکی به صورت قیفی شکل طراحی شده تا سیم به سهولت در آن قرار گیرد. طول هادی مختلف برای هر سایز وایرشو جهت انطباق با انواع ترمینال ها موجود می باشد. جنس و رنگ روکش وایرشو های تکی روکش دار مطابق با استاندارد DIN می باشد. ب) مشخصات:
   • جنس هادی: مس با خلوص ۹۵/۹۹%
   • آبکاری هادی: قلع
   • جنس روکش: PVC یا نایلون (در صورت درخواست)
   • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در بسته
شماتیک وایر شو
جدول سایز های وایرشو های تکی
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری وایرشو تکی

سرسیم

به منظور اتصال دو کابل یا سیم به یکدیگر، و یا اتصال یک کابل یا سیم به یک هادی دیگر از سرسیم های روکش دار استفاده می گردد. انواع سرسیم های روکش دار DeDe Electric Group ذیلا معرفی می گردد.
جدول انواع سرسیم

۱ – سرسیم های حلقوی روکش دار (RV)

الف) توضیحات: سرسیم های حلقوی روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی استفاده می شود. جهت نصب سرسیم حلقوی، پیچ هادی باز شده، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری، و پیچ بسته می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است. ب) مشخصات:
   • جنس هادی: مس با خلوص ۹۵/۹۹%
   • آبکاری هادی: قلع
   • جنس روکش: PVC یا نایلون (در صورت درخواست)
   • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در بسته
شماتیک سرسیم حلقوی
جدول سایز های سرسیم حلقوی
ج) شیوه کد گذاری کالا:

۲ – سرسیم های دو شاخ روکش دار (SV)

الف) توضیحات: سرسیم های دو شاخ روکش دار به منظور اتصال سیم به پیچ هادی، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ استفاده می شود. جهت نصب سرسیم دو شاخ، بدون نیاز به باز کردن کامل پیچ، قسمت هادی سرسیم حول پیچ جا گذاری و پیچ محکم می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است. ب) مشخصات:
   • جنس هادی: مس با خلوص ۹۵/۹۹%
   • آبکاری هادی: قلع
   • جنس روکش: PVC یا نایلون (در صورت درخواست)
   • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در بسته
شماتیک سرسیم دوشاخ
جدول سایز های سرسیم دو شاخ
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری سرسیم دوشاخ

۳ – سرسیم های سوزنی روکش دار (PTV)

الف) توضیحات: سرسیم های سوزنی به منظور جلوگیری از صدمه دیدن سیم در حالت داخل شدن مستقیم به سلول ترمینال و بستن پیچ ترمینال بر روی سیم استفاده می شود. جهت استقاده، سرسیم سوزنی به سیم پرس می شود. سپس قسمت هادی سرسیم داخل سلول ترمینال قرار می گیرد و پیچ می شود. در نتیجه، ارتباط بین سیم و سلول ترمینال به واسطه قسمت هادی سرسیم سوزنی حاصل می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است. ب) مشخصات:
  • جنس هادی: مس با خلوص ۹۵/۹۹%
  • آبکاری هادی: قلع
  • جنس روکش: PVC یا نایلون (در صورت درخواست)
  • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در بسته
جدول سایز های سرسیم میخی
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری سرسیم سوزنی

۴ – سرسیم های فیشی نری روکش دار (MDD)

الف) توضیحات: سرسیم های فیشی نری در مقابل سرسیم های فیشی مادگی جهت اتصال موقت دو سیم به یکدیگر استفاده می شود. با بهره گیری از یک زوج سرسیم فیشی نری و مادگی می توان صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به ابزار اضافی عمل قطع و وصل بین دو سیم را به دفعات انجام داد. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته کردن زوج سرسیم به دفعات، بر خلاف سرسیم های دیگر، جنس هادی این سرسیم از برنج (آلیاژ مس و روی) می باشد. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است. ب) مشخصات:
   • جنس هادی: برنج
   • بکاری هادی: قلع
   • جنس روکش: PVC یا نایلون (در صورت درخواست)
   • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در بسته
شماتیک سرسیم فیشی نری
جدول سایز های سرسیم فیشی نری
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری سرسیم فیشی نری

۵ – سرسیم های فیشی مادگی روکش دار (FDD)

الف) توضیحات: سرسیم های فیشی مادگی در مقابل سرسیم های فیشی نری جهت اتصال موقت دو سیم استفاده می شود. این سرسیم، قابلیت جدا شدن از سرسیم فیشی نری صرفا با نیروی دست و بدون نیاز به هرگونه ابزار را به دفعات دارد. لبه های برگشته شده سرسیم های فیشی مادگی موجب اتصال محکم و مطمئن سرسیم فیشی نری روی مقطع هادی سرسیم است. از این رو می توان از این زوج سرسیم در محیط های با ارتعاش بالا نیز بهره جست. با توجه به نیاز به سختی بالا جهت امکان باز و بسته کردن زوج سرسیم به دفعات، جنس هادی این سرسیم بر خلاف سرسیم های دیگر از برنج (آلیاژ مس و روی) می باشد. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است. ب) مشخصات:
   • جنس هادی: برنج
   • آبکاری هادی: قلع
   • جنس روکش: PVC یا نایلون (در صورت درخواست)
   • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در بسته
شماتیک سرسیم فیشی مادگی
جدول سایز های سرسیم فیشی مادگی
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری سرسیم فیشی مادگی

۶ – سرسیم های رابط (BV)

الف) توضیحات: سرسیم های رابط به منظور اتصال دائم دو سیم به یکدیگر، و یا افزایش طول دو سیم جهت رسیدن به یکدیگر استفاده می شود. به منظور اطمینان از داخل شدن مقدار کافی سیم در سرسیم و اتصال مطمئن بین آنها، روکش سرسیم به صورت قیفی شکل طراحی شده است. ب) مشخصات:
   • جنس هادی: مس با خلوص ۹۵/۹۹%
   • آبکاری هادی: قلع
   • جنس روکش: PVC یا نایلون (در صورت درخواست)
   • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در بسته
شماتیک سرسیم رابط - مف
جدول سایز های سرسیم رابط - مف
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری سرسیم رابط - مف
سرسیم

کانکتور

کانکتور کانکتورها نوعی اتصالات سیم هستند که برای اتصال دو یا چند سیم به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. طبق مقررات ملی ساختمان، استفاده از کانکتور ها جهت اتصال دو یا چند سیم در سیم کشی ساختمان توصیه شده و روش قدیمی تاباندن مستقیم هادی دو سیم به یکدیگر جهت اتصال آن دو و سپس عایق کاری آن به وسیله چسب برق، با توجه به غیر اتکاء بودن چسب برق به عنوان عایقی پایدار و همچنین وابستگی بالای کیفیت اتصال به فرد برق کار منسوخ شده است. انواع کانکتورهایDeDe Electric Group ذیلا معرفی می گردد.

۱. کانکتور های پیچی با بدنه شیار دار (P)

الف) توضیحات: نحوه استفاده از کانکتور های پیچی با بدنه شیاردار به این ترتیب می باشد که اتصال سیم ها به یکدیگر و عایق کاری آنها به صورت همزمان و به واسطه پیچاندن کانکتور روی سیم های مورد اتصال با دست و بدون نیاز به هیچ گونه ابزار اضافه به صورت همزمان صورت می گیرد. با پیچاندن کانکتور بر روی سیم ها، سیم ها به قسمت دورنی کانکتور از جنس استیل، فشرده شده و اتصالی مطمئن و ثابت بین قیمت انتهایی سیم ها برقرار می شود. از مزیت های کانکتور پیچی، امکان رفع اتصال به واسطه باز کردن کانکتور (پیچش آن در خلاف حرکت نصب) و استفاده مجدد از کانکتور می باشد. شیارهای موجود بر روی سطح عایق موجب افزایش اصطکاک بین دست و عایق و در نتیجه سهولت پیچاندن کانکتور می گردد. این نوع کانکتور ها در پنج سایز متفاوت که هر کدام با رنگ مشخصی برای گنجایش سایز سیم ورودی کد گذاری شده موجود می باشد. قسمت عایق ترمینال های پیچی با بدنه شیار از جنس ترمو پلاستیک سخت با گرید UL-94 V-2، و قسمت هادی درونی آن از جنس استیل رزوه شده می باشد. ب) مشخصات: • جنس عایق: ترموپلاستیک سخت • جنس هادی درونی: استیل با آبکاری روی • درجه حرارت کاری: ۳۵- تا ۱۰۵+ درجه سانتی گراد • بسته بندی: ۱۰۰ عدد در هر بسته کانکتور پیچی

۲. کانکتور های پرسی (CE)

الف) توضیحات: نحوه استفاده از کانکتور پرسی به این ترتیب می باشد که سیم های مورد اتصال به یکدیگر درون سوراخ استوانه ای شکل کانکتور قرار گرفته، سپس بدنه کانکتور توسط ابزار پرس مناسب یا انبر فشرده می گردد تا هادی دفرمه و بر روی سیم ها اتصالی ناگسستنی ایجاد کند. جنس بدنه کانکتور نایلون ۶۶ و جنس هادی درون آن آلومینیوم می باشد. بر خلاف کانکتور پیچی، اتصال به وجود آمده توسط کانکتور پرسی دائمی بوده و جهت رفع آن ضروری است که سیم های درون آن قطع شوند. کانکتور های پرسی در چهار سایز مختلف جهت اتصال سایز های مختلف سیم عرضه می گردد. قسمت عایق کانکتور پرسی از جنس نایلون ۶۶ با گرید UL-94 V-2، و قسمت هادی درون آن آلومینیوم می باشد. ب) مشخصات: • جنس عایق: نایلون ۶۶ • جنس هادی درونی: آلومینیوم • درجه حرارت کاری: ۳۵- تا ۱۰۵+ درجه سانتی گراد • بسته بندی: ۱۰۰۰ عدد در هر بسته جهت CE1، CE2، CE5 ۵۰۰ عدد در هر بسته جهت CE8 کانکتور پرسی
سبد خرید