درپوش کابل و آند

درپوش کابل و آند

پس از تولید و قبل از بهره برداری کابل، بسته به محل نگهداری و انبار، امکان صدمه فیزیکی یا نفوذ گرد و غبار، رطوبت، و هوا به داخل کابل وجود دارد. این امر موجبات آسیب به دو سر باز کابل می گردد و ضروری است هنگام بهره برداری، دو سر کابل به مقدار لازم برش داده شود تا قسمت های آسیب دیده از قسمت های سالم جدا شوند. بهترین راهکار جهت اجتناب از این امر که باعث هدر رفتن بخش و یا حتی بعضا کل کابل می شود، استفاده از درپوش های کابل جهت جلوگیری از نفوذ گرد و غبار، رطوبت، و هوا به داخل کابل می باشد. این درپوش ها، دو سر کابل را مسدود نموده، و موجب عدم نفوذ گرد و غبار، رطوبت، و هوا به داخل کابل می گردد. علاوه بر این، جهت عایق بندی کابلی که از یک طرف به منبع تغذیه و طرف دیگر آن می باشد، می توان از درپوش های کابل بهره جست. در پوش های کابل به دو نوع حرارتی و فنری )سرد( تقسیم می گردد. درپوش های حرارتی، آغشته به چسب آب بندی در داخل درپوش هستند و پس از حرارت دهی، عاوه بر جمع شدن درپوش به اندازه قطر کابل، چسب آب بندی درون درپوش که حد واسط بین کابل و درپوش است روان شده و آب بندی کامل کابل را تضمین می نماید. در روکش های فنری )سرد(، لاستیک درپوش و خواص ارتجاعی بالای آن موجب آب بندی کامل کابل می گردد و در نتیجه، چسب آب بندی در آن استفاده نگردیده است. درپوش های حرارتی نیز خود به دو نوع ساده و ولو دار )شیر دار( تقسیم می گردند. در در پوش های ولو دار، ولوی در مرکز درپوشتعبیه شده است تا پس از از نصب درپوش بر روی کابل، گاز از طریق ولو یک طرفه به داخل درپوش تزریق، و رطوبت داخل درپوش به کلی تخلیه گردد. از مزیت های اصلی درپوش های حرارتی و فنری نسبت به سایر انواع درپوش ها، آب بندی کامل کابل توسط این درپوش پوش ها می باشد. این امر به وسیله سایر انواع درپوش به درستی میسر نمی باشد. همچنین، با توجه به خاصیت جمع شوندگی این درپوش ها، امکان استفاده از یک سایز درپوش جهت طیف وسیعی از قطرهای متفاوت کابل میسر می باشد. درپوش های حرارتی آند، درپوش های دو طبقه ای هستند که جهت آب بندی حد واسط آند فدا شونده و کابل متصل به آن )مورد استفاده در سیستم های حفاظت کاتدیک( مورد استفاده قرار می گیرد.
انواع درپوش های WOER ذیلا معرفی می گردد:
انواع درپوش های WOER

درپوش حرارتی ساده کابل (ECN)

الف) توضیحات: درپوش های حرارتی ساده، پس از قرار گرفتن بر روی سر باز کابل، به وسیله سر پیک یا سشوار صنعتی حرارتی دیده و جمع می شوند. درون این درپوش ها، آغشته به چسب حرارتی می باشد. این چسب با حرارت روان شده و موجبات پر کردن پستی و بلندی روی بدنه کابل و نتیجتا آب بندی کامل درپوش روی کابل می گردد. این آب بندی، عدم نفوذ گرد و غبار، رطوبت، و هوا را به داخل کامل تضمین می نماید.
 • ب) مشخصات:
 • ماده تشکیل دهنده: پلی الفین انعطاف پذیر، ضد شعله، خود خاموش شونده، پیوند-متقابل شده (» کراس لینک «)
 • درجه حرارت کاری: ۴۵ – درجه تا ۱۲۵ + درجه سانتی گراد )رنگ شفاف: ۴۵ – درجه تا ۱۰۵ + درجه سانتی گراد
 •  اشتعال پذیری: ضد شعله، مطابق با استاندارد ۱ -UL VW (ششصد ولت، ۱۰۵ + درجه سانتی گراد)
 • حداقل دما جهت جمع شوندگی کامل: ۱۲۰ + درجه سانتی گراد
 • ضریب جمع شوندگی: ۲:۱ (۵۰ % جمع شوندگی در محور عرضی)
 • بدنه داخلی آغشته به چسب حرارتی
 • بسته بندی: بسته های پلاستیکی
 • رنگ: مشکی
مشخصات درپوش حرارتی ساده کابل
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری درپوش حرارتی ساده کابل
 

درپوش حرارتی ولو دار کابل (ECV)

الف) توضیحات: این نوع درپوش ها، مشابه درپوش های حرارتی ساده می باشند، با این تفاوت که داخل این درپوش ها به صورت مارپیچی می باشد و ولوی (شیری) بر روی سر درپوش نصب شده است. پس از نصب کامل درپوش بر روی کابل، امکان تخلیه رطوبت داخل درپوش از طریق تزریق گاز به وسیله ولویک طرفه قرار گرفته بر روی درپوش میسر می باشد. این نوع درپوش ها، غالبا جهت کابل های مخابراتی تحت فشار مورد استفاده قرار می گیرد. ب) مشخصات:
  • ماده تشکیل دهنده: پلی الفین انعطاف پذیر، ضد شعله، خود خاموش شونده، پیوند-متقابل
  • درجه حرارت کاری: ۴۵ – درجه تا ۱۲۵ + درجه سانتی گراد (رنگ شفاف: ۴۵ – درجه تا ۱۰۵ + درجه سانتی گراد
  •  اشتعال پذیری: ضد شعله، مطابق با استاندارد ۱-UL VW  (ششصد ولت، ۱۰۵ + درجه سانتی گراد )
  • حداقل دما جهت جمع شوندگی کامل: ۱۲۰ + درجه سانتی گراد
  • ضریب جمع شوندگی: ۲:۱ ۵۰ (۵۰% جمع شوندگی در محور عرضی)
  • دارای ولو یک طرفه و بدنه داخلی مارپیچ آغشته به چسب حرارتی
  • بسته بندی: بسته های پلاستیکی
  • رنگ: مشکی
شماتیک درپوش حرارتی ولو دار و ساده
ج) شیوه کد گذاری کالا:

درپوش فنری (سرد) کابل (ECC)

الف) توضیحات: با کشیدن فنر و باز کردن آن، درپوش از حالت این درپوش ها از جنس لاستیک   EPDM می باشند که حول فنری پلاستیکی گسترش یافته است. با کشیدن فنر و باز کردن آن، درپوش از حالت گسترش یافته به حالت اولیه و منقبض تغییر حالت می دهد. مزیت اصلی این نوع درپوش در مقایسه با درپوش های حرارتی، امکان نصب آن بر روی کابل به سادگی و بدون نیاز به منبع حرارتی یا ابزار اضافی می باشد. همچنین، زمان مورد نیاز جهت نصب درپوش فنری نسبت به درپوش هایحرارتی بسیار کمتر است. ب) مشخصات:
    • جنس: لاستیک EPDM
    •  ضد قارچ، اسید، انواع آلکالاین، و اوزون
شماتیک درپوش فنری سرد کابل
مشخصات درپوش فنری سرد کابل
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری درپوش فنری سرد کابل
 
خرید درپوش فنری سرد کابل
مراحل نصب درپوش حرارتی ساده کابل (ECN)
مراحل نصب درپوش حرارتی ساده کابل
مراحل نصب درپوش حرارتی ولو دار کابل (ECV)
درپوش فنری (سرد) کابل (ECC)
 

درپوش حرارتی آند (ECA)

الف) توضیحات: درپوش حرارتی آند، جهت آب بندی محل تلاقی آند و کابل متصل به آن که در سیستم های حفاظت کاتدیک مورد استفاده قرار می گیرد مورد مصرف می باشد. این درپوش ها از دو طبقه متصل به هم تشکیل شده اند. طبقه با قطر بزرگ تر جهت قرار گیری آند، و طبقه با قطر کوچکتر جهت عبور کابل مورد اتصال به آند می باشد. درون هر دو طبقه، آغشته به چسب حرارتی می باشد. با حرارت دهی، درپوش روی آند و کابل متصل به آن جمع شده و آب بندی کامل و مطمئنی را تضمین می نماید. ب) مشخصات:
     • ماده تشکیل دهنده: پلی الفین انعطاف پذیر، ضد شعله، خود خاموش شونده، پیوند-متقابل ضد قارچ، اسید، انواع آلکالاین، و اوزون شده( » کراس لینک «)
     • درجه حرارت کاری: ۴۵ – درجه تا ۱۲۵ + درجه سانتی گراد (رنگ شفاف: ۴۵ – درجه تا ۱۰۵ + درجه سانتی گراد
     •  اشتعال پذیری: ضد شعله، مطابق با استاندارد ۱ -UL VW ( ششصد ولت، ۱۰۵ + درجه سانتی گراد
     • حداقل دما جهت جمع شوندگی کامل: ۱۲۰ + درجه سانتی گراد
     • ضریب جمع شوندگی: ۲:۱ (۵۰ % جمع شوندگی در محور عرضی)
     • بدنه داخلی آغشته به چسب حرارتی
     • بسته بندی: بسته های پلاستیکی
     • رنگ: مشکی
شماتیک درپوش حرارتی آند
مشخصات درپوش حرارتی آند
ج) شیوه کد گذاری کالا:
شیوه کد گذاری درپوش حرارتی آند
 
خرید درپوش حرارتی آند
 

سایت WOER: ملزومات کابل – درپوش کابل

سبد خرید