بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق برگزار شد

بیست سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق کشور در روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه […]

نمایشگاه توزیع نیروی برق
نمایشگاه توزیع نیروی برق
بیست سومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع برق کشور در روز‌های چهارشنبه و پنج شنبه ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ماه در محل پژوهشگاه نیرو با حضور همایون حائری ، معاون برق و انرژی وزیر نیرو به میزبانی شرکت توزیع برق تهران برگزار گردید. همچنین در حاشیه این کنفرانس تعدادی کارگاه در حوزه های مختلف برق از جمله فعالیت های اقتصادی بازار برق، کسب و کار های برقی و ...برگزار گردید که تعداد این کارگاه ها به ۱۳ مورد رسید. به گفته حسن شاکری رئیس کمیته اجرایی کنفرانس بیش از ۹۶۳ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که از این تعداد ۲۰۴ مقاله پذیرش نهایی شده است و در مجموع ۶۰ مقاله جهت ارایه شفاهی و ۷۰ مقاله به شکل پوستر پذیرفته شد. شرکت آژاکس هم با حضور پر رنگ همچون سال های گذشته محصولات جدید خود را معرفی نمود.