اینفوگرافی ابزار پرس هیدرولیک

نیروی پرس ۱۰۰ کیلو نیوتونی پیچ خلاص، جهت خلا ص کردن پیستون پس ازانجام پرس دسته خوش تماس و ضد […]

نیروی پرس ۱۰۰ کیلو نیوتونی پیچ خلاص، جهت خلا ص کردن پیستون پس ازانجام پرس دسته خوش تماس و ضد تعریق جهت سهولت استفاده کاربر کیت شامل ۱۲ عدد قالب پرس شش گوش جهت پرس از سایز ۱۰ الی ۳۰۰ میلیمتر مربع دسته متحرک کیت واشر آب بندی زاپاس جعبه نگه دارنده از جنس پلاستیک سخت با درب قفل شو

مطالب مرتبط: